Onlinekurser för dig som arbetar på Mpya

Hej och välkommen till FAR!

Här hittar du aktuella onlinekurser och webbinarier som du kan anmäla dig till enligt avtal mellan Mpya och FAR.

Använd avtalskod: mpya23 vid beställning (fältet för kampanjkod) så får du Mpya:s avtalade pris. Koden gäller endast för de onlinekurser och det urval av webbinarier som listas på denna sida.

Webbinarier
Samtliga webbinarier sänds kl. 12.00–13.00. När ett webbinarium har genomförts får du en inspelning av det samma.

Skapa konto hos FAR

Du som inte tidigare har en inloggning på far.se behöver skapa detta för att ta del av utbildningarna. Din personliga inloggning ger dig också tillgång till:

 • Sammanställning av de utbildningar du gått hos FAR.
 • Möjlighet att skriva ut intyg på de utbildningar du gått. De utbildningar du går genom FAR kommer även stämmas av och läsas in på ditt utbildningskort. 
 • Tillgång till kursdokumentation digitalt.

 

Du skapar enkelt en egen inloggning genom att klicka på Logga in uppe i högra hörnet. I denna guide beskrivs hur du skapar ett konto steg för steg.

Kundservice
Kontakta oss gärna via chatt, telefon 08–506 112 00 eller e-post kundservice@far.se om du har frågor.

Onlinekurser

 • Anti-korruption grund Öka din förståelse kring anti-korruption och lär dig vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare. Genom kursen får du pröva olika vanliga situationer utifrån din yrkesroll. Förstå vad korruption är och hur det påverkar dig och samhället Förstå hur du bör agera i specifika och vanligen förekommande situationer Förstå vad byrån bör göra
 • Nyhet
  Anti-korruption 2023 Årlig uppdatering och repetition av din kunskap kring anti-korruption.
 • E-handel och moms (B2C) I denna kurs lär du dig hur moms ska hanteras vid e-handel till konsumenter inom EU.
 • Förmåner I denna kurs får du en övergripande bild hur systemet med förmåner och hur beskattningen är uppbyggt. Kursen innehåller också praktiska tips på vanliga situationer kring förmåner och hur de ska hanteras. Du lär dig identifiera vad som är förmåner och vad som är avdragsgillt respektive inte avdragsgillt. Kursen varvas med teori och praktiska frågeställningar. Förstå systemet med förmåner Kunskap om vad som utgör förmåner Praktiska tips på hantering av förmåner  
 • Förvaltningsrevision Öka din kunskap om hur du genomför förvaltningsrevision och vad du särskilt bör tänka på. Öka din kunskap inom förvaltningsrevision  Hur kan förvaltningsrevision genomföras effektivt med hög kvalitet  Öka din kunskap om granskning av skatter och avgifter
 • GDPR Revision- och redovisningsbranschen Under denna kurs lär du dig grunderna i GDPR och vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare när det gäller GDPR. 
 • Granskning av KBR och fortsatt drift Denna kurs ger dig kunskaper om revisorns granskning av kontrollbalansräkningen samt de krav som ISA ställer på revisorns granskning då ett företag har fortsatt-drift-problem.
 • Grunden till Hållbarhetsredovisning Denna onlinekurs kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. Få grunder i hur hållbarhet blir en naturlig del av ditt arbete.
 • Nyhet
  Grundkurs i Reko - Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster Genom denna onlinekurs får du en genomgång av de grundläggande och obligatoriska ska-kraven i Reko.
 • Nyhet
  Grundkurs i tjänstepensioner Öka din kunskap om hur tjänstepensioner hanteras ut arbetsgivarens perspektiv.
 • Grundkurs Ideell förening I denna kurs lär du dig grunderna kring ideell föreningars verksamhet och vad som styr dem kring bl.a. redovisning, beskattning och olika lagar.
 • Grundkurs Stiftelser I denna kurs lär du dig grunderna kring stiftelsers verksamhet och vad som styr dem kring bl.a. redovisning, beskattning och olika lagar.
 • Grundläggande moms Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.
 • Grundläggande skatt Onlinekursen ger dig de grundläggande kunskaperna inom skatteområdet och besvarar hur vardagliga skattefrågor ska hanteras. Du får också förståelse för grundprinciperna inom skatt och därmed grunden för din kunskap inom detta område.
 • Hållbarhet i ett mindre företag Öka din kunskap hur mindre företag kan arbeta med hållbarhet i praktiken. Kursen hjälper dig som är Redovisningskonsult och rådgivare hur du kan jobba med hållbarhet med dina kunder som är mindre företag.
 • Nyhet
  Hållbarhetsredovisning och översiktlig granskning I denna kurs lär du dig hur du som revisor ska hantera översiktlig granskning av hålbarhetsredovisningar.
 • Nyhet
  IAS 12 - Inkomstskatter Få en översiktlig genomgång av hur inkomstskatter ska redovisas enligt IAS 12.
 • Nyhet
  IAS 16 - Materiella anläggningstillgångar Genom denna onlinekurs får du en I kursen får en översiktlig genomgång av hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas enligt IAS 16.
 • Nyhet
  IAS 20 - Redovisning av statliga bidrag och upplysning om statliga stöd Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur statliga bidrag ska redovisas enligt IAS 20.
 • Nyhet
  IFRS 1 - Första gången IFRS tillämpas Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur IFRS ska tillämpas första gången i enlighet IFRS 1.
 • Nyhet
  IFRS 8 - Rörelsesegment Få en översiktlig genomgång av hur rörelsesegment ska redovisas enligt IFRS 8.
 • Nyhet
  IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av intäkter från avtal med kunder och hur dessa ska redovisas enligt IFRS 15.
 • Nyhet
  IFRS 16 - Leasingavtal Via denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur leasingavtal ska redovisas och vilka upplysningskrav som finns enligt IFRS 16.
 • Importmoms Onlinekursen som ger dig en översikt om reglerna för momsregistrerade importörer. Genom en ökad kunskap kan du undvika avdragsbegränsningar och skattetillägg. 
 • Intäktsredovisning I denna onlinekurs får du svar på hur du ska redovisa, vad du bör tänka på samt vanliga fel som kan uppstå i intäktsredovisningen.
 • Nyhet
  ISA 230 - Revisorns dokumentation Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om ISA 230, vad som krävs av revisorns dokumentation.
 • Nyhet
  ISA 500 Revisionsbevis Öka din kunskap om ISA 500 revisionsbevis och räkenskapspåståenden.
 • K2-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av uppbyggnaden av K2-regelverket och hur det ska tillämpas. Förutom de övergripande frågorna får du också fördjupningar tolkningar av regelverket inom väsentliga områden.
 • K3-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning.
 • Kassaflödesanalys - grund I denna onlinekurs får du grundläggande teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning.
 • Kassaflödesanalys - fördjupning Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs.
 • Komponentredovisning I denna kurs får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring komponentredovisning i K3 och hur det tillämpas i praktiken.  
 • Koncernbidrag och aktieägartillskott Onlinekursen som ger dig ett helhetsperspektiv över vilka regler som berör koncernbidrag och aktieägartillskott. Du får kunskap och förståelse om såväl redovisningsreglerna som de aktiebolagsrättsliga och skatterättsliga reglerna.
 • Löpande bokföring I denna onlinekurs får du kunskap om vad BFNAR 2013:2 Bokföring kräver av företaget. Kursen går igenom regelverket och tolkningar av de delar som är mest väsentliga. 
 • Moms och byggtjänster Öka din kunskap om hur moms hanteras vid inköp och tillhandahållande av byggtjänster. I denna kurs så går vi igenom vad som är byggtjänster och de krav som ställs samt de särskilda momsregler man då måste beakta.
 • Moms och koncerner Öka din förståelse kring hur moms ska hanteras för företag inom en koncern och vad man bör tänka på.
 • Moms och omstrukturering Öka din kunskap om hur moms hanteras vid omstrukturering av bolag och koncerner.
 • Moms och tjänster Öka din förståelse kring hur tjänster beskattas momsmässigt och framförallt när köpare och säljare finns i olika länder. I kursen lär du dig och repeterar huvudreglerna men du får också en genomgång av alla de undantag som finns och som behöver beaktas.
 • Nyhet
  Moms och uthyrning av fastighet Öka din kunskap om hur moms hanteras vid uthyrning av fastighet. I denna kurs så går vi igenom de olika regler som styr hur en uthyrning av en fastighet ska beskattas.
 • Moms vid investering i fastigheter I denna kurs går vi igenom vilka förutsättningar som finns för att komma åt avdrag för ingående moms vid investering i olika typer av fastigheter.
 • Moms vid utlägg och vidarefakturering Öka din kunskap om hur momsen ska hanteras vid utlägg och vidarefakturering. I kursen lär du dig de regelverk som gäller i olika situationer för avdragsrätt för ingående moms, om utgående moms ska debiteras och vilken momssats som gäller. Öka din förståelse kring hur olika slags “utlägg” hanteras momsmässigt Momshantering av så kallade kostnadskomponenter Momsmässig hanteringen kopplat till inköp för vidarefakturering
 • Moms vid varuhandel (B2B) Öka din förståelse kring hur momsen hanteras vid varuförsäljning av varor som finns i Sverige men som transporteras från Sverige till ett annat EU-land eller transporteras från Sverige ut ur EU. I kursen lär du dig och repeterar huvudreglerna men du får också en genomgång alla de undantag som finns och som behöver beaktas.
 • Penningtvätt grund I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt. Onlinekursen ökar din medvetenhet kring detta högaktuella ämne med de senaste lagändringarna. Grundkurs i penningtvätt Tydliga case på situationer som du kan ställas inför Kunskapstest som säkerställer att utbildning har genomförts Hjälper dig att uppfylla kravet på utbildning kring hur penningtvätt och terroristfinansiering motverkas
 • Penningtvätt fördjupning 2022 I denna kurs får du kunskap om hur du som revisor, redovisningskonsult och skatterådgivare måsta agera i enlighet med penningtvättlagen eller för att uppfylla penningtvättslagens krav.
 • Nyhet
  Rapporter och intyg - Granskningsuppdrag Öka din kunskap om revisorns olika granskningsuppdrag som rapporter, yttranden och intyg.
 • Redovisning av avsättningar Lär dig grunderna för när och hur avsättningar ska redovisas. Genom praktiska exempel lär du dig vad som är och inte är en avsättning samt hur storleken på avsättning kan beräknas. Denna onlinekurs ger dig kunskap om hur reglerna i både K2 och K3 ska tillämpas.
 • Redovisning av finansiell leasing - K3 Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv. I kursen får du tydliga exempel med olika komplexitet på hur beräkningar ska ske och hur leasingavtalen ska redovisas utifrån detta.  
 • Redovisning av finansiella placeringar Lär dig hantera, värdera och redovisa finansiella placeringar i årsredovisningen. Den här onlinekursen ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas i framförallt K2 men även i K3.
 • Redovisning av fusioner i aktiebolag I den här onlinekursen får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring redovisning av fusioner i enlighet med BFNAR 2020:5 och hur det tillämpas i praktiken.
 • Redovisning av immateriella tillgångar - K2 och K3 Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i årsredovisningen med de svårigheter som finns. Denna onlinekurs ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas med utgångspunkt i K3 men även i K2.
 • Redovisning av uppskjuten skatt Lär dig hantera, värdera och redovisa uppskjuten skatt i årsredovisningen. Onlinekursen ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas.
 • Redovisning lager av handelsvaror I den här onlinekursen får du kunskap om vilka regler som styr redovisningen av lager och hur reglerna ska tillämpas. 
 • Redovisning lager av tillverkade varor Lär dig hantera regler och principer för hur lager av tillverkade varor ska hanteras i redovisningen. Genom denna onlinekurs får du tydliga exempel på beräkningar och tillämpning av hur reglerna ska hanteras i redovisningen och vilka fällor som måste undvikas.
 • Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift I denna onlinekurs får du teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning. Utgångspunkten är reglerna i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Du får en översikt i redovisnings- och juridikperspektiven för dessa områden.
 • Styrelsens ansvar I denna onlinekurs får du kunskap om vad styrelsen har för ansvar gentemot bolagets organisation och förvaltning. Kursen ger en fördjupning i de skyldigheter och ansvar att vara uppmärksam på för att undvika oönskade konsekvenser.
 • Vanliga momsfrågor Denna onlinekurs fokuserar på vanliga momsfrågor som påverkar din momshantering i praktiken.

Excelkurser – e-kurser online när du vill

 • Excel Bas Excel Bas är en excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
 • Excelfunktioner fördjupning - online Den här onlinekursen kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.
 • Excel pivottabeller – online Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget.
 • Nyhet
  Ekonomisk analys i Excel Den här onlinekursen lär dig allt du behöver som ekonom för att bemästra Excel. Den här kursen kräver vissa förkunskaper i Excel. Saknar man de rätta förkunskaperna kan man börja med att gå onlinekursen Excel för ekonomer.
 • Nyhet
  Grundkurs i Excel för ekonomer Excel för ekonomer är anpassad för dig som jobbar inom ekonomi. Inga förkunskaper i Excel krävs, och kursen riktar sig till den som är nybörjare eller självlärd i Excel.
 • Power BI - Grundkurs Power BI är Microsofts tjänst i business intelligence. Business intelligence handlar om att analysera och sammanfatta data för att skapa en bättre uppfattning om en verksamhet. I kursen lär du dig Power BI:s grundfunktioner samt hur tjänsten fungerar i sin helhet. Du lär dig bland annat att hämta, visualisera, transformera och dela data.
 • Power Query för Excel - online Excelkursen Power Query för Excel är för den som vill fördjupa sina kunskaper inom Excel och hantera stora databaser som ett proffs. 
 • Power Pivot & DAX I kursen lär du dig grunderna i Power Pivot samt DAX-formler. DAX är en samling av formler som effektiviserar utförandet av uträkningar
 • SQL Grundkurs Lär dig allt du behöver för att bekvämt kunna kommunicera med en SQL-databas.