INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Onlinekursen som ger dig ett helhetsperspektiv över vilka regler som berör koncernbidrag och aktieägartillskott. Du får kunskap och förståelse om såväl redovisningsreglerna som de aktiebolagsrättsliga och skatterättsliga reglerna.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Både koncernbidrag och aktieägartillskott är något som ofta förekommer bland företag för att fördela resultat, skapa skattemässiga fördelar samt tillskjuta kapital i bland annat kapitalbristsituationer. Det finns flera aspekter som man måste beakta i dessa situationer för att avsedd effekt ska uppnås och för att transaktionerna ska vara giltiga civilrättsligt och skattemässigt avdragsgilla. Om du inte har ett helhetsperspektiv är det lätt att göra fel. Den här kursen kommer ge dig ett sådant helhetsperspektiv.

Utbildningen berör endast översiktligt de skattemässiga aspekterna av uppskjuten skatt.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Kursinnehåll

Koncernbidrag

  • Skatterättsliga regler
  • Civilrättslig prövning
  • Redovisning av koncernbidrag

Aktieägartillskott

  • Ovillkorat aktieägartillskott
  • Villkorat aktieägartillskott

Redovisning av aktieägartillskott

Bra att veta

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningsansvarig, revisor eller redovisningskonsult och som arbetar med företag där koncernbidrag och aktieägartillskott kan förekomma. 

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap och förståelse för redovisning, skatt och aktiebolagsrätt. Kunskap inom redovisning kan du få genom våra grundkurser online i K2-regelverket och K3-regelverket och även genom våra lärarledda bokslutskurser

För fördjupning kring de skattemässiga aspekterna rekommenderar vi våra lärarledda kurser inom beskattning som t.ex: Skatt III – beskattning av aktiebolag. De aktiebolagsrättsliga frågorna kan du tillgodogöra dig i onlinekursen Styrelsens ansvar.

Mer om kursen

Lärare: Kerstin Fagerberg, redovisningsspecialist.

Praktisk information

  • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
  • Kursen är cirka 60 minuter
  • Du kan enkelt repetera avsnitt
  • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
  • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.