INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Moms vid utlägg och vidarefakturering

Öka din kunskap om hur momsen ska hanteras vid utlägg och vidarefakturering. I kursen lär du dig de regelverk som gäller i olika situationer för avdragsrätt för ingående moms, om utgående moms ska debiteras och vilken momssats som gäller.

 • Öka din förståelse kring hur olika slags “utlägg” hanteras momsmässigt
 • Momshantering av så kallade kostnadskomponenter
 • Momsmässig hanteringen kopplat till inköp för vidarefakturering
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur momsen ska hanteras vid utlägg och vidarefakturering.

Kursen fokuserar på tre olika saker som ofta i dagligt tal benämns som utlägg men som momsmässigt ska hanteras på olika sätt. Inledningsvis får du kunskap om momsmässig hantering av utlägg, vad det är och hur det ska hanteras. Därefter vad som gäller momsmässigt vid inköp som är så kallade kostnadskomponenter och avslutningsvis momsmässig hanteringen kopplat till inköp för vidarefakturering.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Skillnaden mellan utlägg, kostnadskomponent och inköp för vidarefakturering
 • Skyldighet att redovisa utgående moms
 • Hantering av utlägg
 • Utlägg för annat bolags räkning
 • Utlägg vid byggentreprenad
 • Anställds utlägg för arbetsgivarens räkning
 • Hantering av kostnadskomponent
 • Inköp för vidare fakturering
 • Inköp för vidareförsäljning
 • Inköp för annat koncernföretag

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.