Excelfunktioner fördjupning - online

Den här onlinekursen kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Företagsekonom Lönekonsult Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

Excel bygger mycket på funktioner och det är svårt att hålla koll på alla. Målsättningen med kursen är att du som användare ska ha sett hur många funktioner fungerar, vissa är bekanta, andra kan vara helt nya för dig. När du har sett hur funktionerna fungerar kommer du kunna applicera dem i ditt arbete direkt. Om du känner dig osäker på hur du använder en speciellt funktion kan du enkelt använda kursen för att friska upp minnet.

Kort om kursen

 • Tillgång till kursen: 12 månader
 • Ca 110 lektioner
 • Beräknad tid för genomförande: 4 timmar
 • Genomsnittlig lektionslängd: 1 min

Introduktionsvideo 

Tidsåtgång

Onlinekursen består av över 100 korta lektioner som totalt blir cirka 2 timmar i videotid. Du har tillgång till kursen under 12 månader så du kan gå tillbaka och repetera.

Syftet med onlinekursen är att du snabbt ska bli en mer komplett Excelanvändare. Kursen kommer göra programmet till ett allt större hjälpmedel i ditt arbete. Du kommer lära dig många funktioner som bidrar till att du sparar tid och får en högre kvalité i ditt arbete. Med fortsatt tillgång till kursen efter att du sett samtliga lektioner gör att du kommer ha ett onlinebibliotek med olika funktioner till ditt förfogande.

Efter kursen kommer Excel vara ett mer naturligt hjälpmedel i ditt arbete. Bland annat kommer du ha lärt dig hur du hanterar funktioner och förenklar ditt arbete med hjälp av dem. Se kursens kapitelnamn för mer information.

Onlinekursen är ett samarbete mellan FAR och Learnesy.

Kapitel

 1. Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA
 2. Funktioner med OM och ELLER
 3. Hantera cellreferenser
 4. Funktioner som hanterar datum och tid
 5. Textfunktioner
 6. Funktioner för att leta och söka värden och referenser
 7. Finansiella funktioner
 8. Statistikfunktioner
 9. Funktioner som avrundar tal
 10. Funktioner som hanterar fel i celler
 11. Matrisformler
 12. Funktioner för avskrivning
 13. Dynamiska matrisfunktioner

Bra att veta

Onlinekursen är för dig som redan arbetar regelbundet i Excel men inte utnyttjar området med funktioner.

Exempellektion

Betalning

Ta bort oönskade tecken

 

Företagspaketering Excelkurser

Vi erbjuder även företags- och avdelningspaketering för våra excelkurser. En populär paketering är kurserna Excel BasExcelfunktioner fördjupning och Excel pivottabeller. Lämna dina uppgifter så hör vi av oss och tar det vidare därifrån!

Förfrågan företagspaket

FAR Online paket

 • Ekonomi

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  415 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  415 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online