Nyhet
INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Etik för revisorer

 • Öka och befäst din kunskap inom yrkesetik
 • Håll dig uppdaterad om aktuella regelverk
 • Säkerställ att du tillgodogjort dig utbildningens innehåll med ett kunskapstest
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om yrkesetiska frågor för din roll som revisor och vad du behöver tänka på i vardagen som byråmedarbetare.

Du får en genomgång av rekommendationer och uttalanden kopplade till revisorns yrkesetik, FAR:s expert ger svar på vanliga frågor om regerverkens utformning och du får olika frågeställningar att reflektera över.

Kursen avslutas med ett test som säkerställer att du har tillgodogjort dig innehållet i de olika avsnitten. Genom kursen har du genomfört årlig utbildning inom området.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett test som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • IESBA:s Etikkod
 • FAR:s rekommendationer och uttalanden
 • EtikU 2 – Tystnadsplikt och upplysningsskyldighet
 • EtikU 3 – Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode
 • EtikU 6 – Redovisningsjäv i vissa företag (byråjäv)
 • EtikU 10 – Revisorns åtgärder vid sen årsredovisning
 • EtikU 11 – Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • EtikR 4 – Vidareutbildning

Bra att veta

Ingår i Utbildningspaket online
Kursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.