INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Moms och koncerner

 • Öka din kunskap avseende moms inom koncerner
 • Tips på hur du undviker risker för nekad avdragsrätt
 • Öka din kunskap kring vidarefakturering, koncernintern utlåning och management fee
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningsekonom Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din förståelse kring hur moms ska hanteras för företag inom en koncern och vad man bör tänka på. I momshänseende finns ingen koncernbeskattning utan transaktioner mellan bolag i en koncern ska hanteras som mellan fristående företag. Det enda specialfallet är om det finns en s.k. gruppregistrering. I kursen lär du dig hur olika vanliga transaktioner ska hanteras ur ett momsperspektiv.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Inköp och vidarefakturering inom koncerner
 • Holdingbolags avdragsrätt
 • Fakturering av management fee
 • Koncernintern utlåning
 • Momsgrupp

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.