INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

ISA 230 - Revisorns dokumentation

 • Öka din kunskap om standarden
 • Övningar för att befästa kunskap om definitioner och bedömningar
 • Förstå hur standarden ska tillämpas
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om vad du bör tänka på och vad du ska förhålla dig till när det gäller revisorns dokumentation. I kursen kommer du få en genomgång av:

 • Grundläggande principer för dokumentation
 • Tidpunkt för färdigställande
 • Bevarande av dokumentation

Under kursen får du flertalet exempel och övningar för att träna på definitioner och bedömningar. Kursen avslutas med en diskussion kring dokumentation och vad du särskilt bör tänka på.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Krav på revisorer kring dokumentation
 • Syfte med revisionsdokumentationen
 • Revisionsdokumentationens form, innehåll, omfattning
 • Omfattning av revisionsbevisen
 • Vissa typer av situationer kräver att dokumentationen särskilt beaktas
 • Dokumentation vid användningen av professionell bedömning
 • Dokumentation vid revision av mindre företag
 • Tidpunkt för färdigställande
 • Bevarande av dokumentation

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.