INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Löpande bokföring

I denna onlinekurs får du kunskap om vad BFNAR 2013:2 Bokföring kräver av företaget. Kursen går igenom regelverket och tolkningar av de delar som är mest väsentliga. 

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Den löpande bokföringen är grunden i redovisningen och regleras av BFNAR 2013:2 Bokföring. Oavsett i vilken roll som du arbetar med redovisning behöver du ha kunskap och förståelse för vad som krävs av företaget för att uppfylla lagens krav. Genom denna kurs får du den kunskap som är nödvändig för ditt arbete.

Regelverket om bokföring gäller alla fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Den här kursen är framtagen för att du snabbare ska kunna tillämpa regelverket på rätt sätt.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Kursinnehåll

  • Inledande bestämmelser
  • Att bokföra löpande
  • Verifikationer
  • Räkenskapsinformation och dess arkivering
  • Systemdokumentation och behandlingshistorik

Sagt om kursen

Att jag kunde ta paus om jag behövde. Kan gå tillbaka och lyssna på avsnitt. Tydlig och bra struktur, och relevant.

Bra att veta

Denna kurs kräver inga förkunskaper och vänder sig till dig som arbetar med löpande bokföring eller ska granska att företaget följer bokföringslagens krav. 

Lärare

Maria Albanese, redovisningsspecialist.

Praktisk information

  • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
  • Kursen är cirka 60 minuter
  • Du kan enkelt repetera avsnitt
  • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
  • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.