Effektiv finansiering

I distanskursen lär du dig att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett företags finansiella ställning och lönsamhet.

Kursbeskrivning

Du får en inblick i olika finansieringskällor och förslag på hur lager, ledtider och finansieringstider kan reduceras utan att det för den skull stör produktionen eller leveransförmågan.

Kursen är online och föreläsningar varvas med interaktiva filmer, praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Här finns också kunskapstester, ordlista, index och en rad andra funktioner. Kursen är praktiskt inriktad och innehåller därför olika sorters övningar. Licensierad av xpectum AB.

Kursinnehåll

  • Introduktion till företagsekonomi
  • Introduktion till finansiering
  • Totalkapitaletsstorlek
  • Kapitalanskaffning
  • Kapitalanvändning
  • Kapitalbindning
  • Kapitalrationalisering
  • Finansiella nyckeltal
  • Praktiska övningar

Bra att veta

Den här kursen riktar sig till ekonomer och handläggare i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå och förståelse för kapitalhantering. Även för den som vill ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter och skaffa sig kunskaper om finansieringsarbete på postgymnasial nivå.

Kursomfattning

2–3 dagar. Den tid du har på dig att slutföra utbildningen är sex månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Distanskurs med Xpectum

Gör gärna ett kunskapstest för att veta om kursen är på rätt nivå för dig.