Effektiv finansiering

I distanskursen lär du dig att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett företags finansiella ställning och lönsamhet.

Företagsekonom

Kursbeskrivning

Du får en inblick i olika finansieringskällor och förslag på hur lager, ledtider och finansieringstider kan reduceras utan att det för den skull stör produktionen eller leveransförmågan.

Kursen är online och föreläsningar varvas med interaktiva filmer, praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Här finns också kunskapstester, ordlista, index och en rad andra funktioner. Kursen är praktiskt inriktad och innehåller därför olika sorters övningar. Licensierad av xpectum AB.

Kursinnehåll

  • Introduktion till företagsekonomi
  • Introduktion till finansiering
  • Totalkapitaletsstorlek
  • Kapitalanskaffning
  • Kapitalanvändning
  • Kapitalbindning
  • Kapitalrationalisering
  • Finansiella nyckeltal
  • Praktiska övningar

Bra att veta

Den här kursen riktar sig till ekonomer och handläggare i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå och förståelse för kapitalhantering. Även för den som vill ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter och skaffa sig kunskaper om finansieringsarbete på postgymnasial nivå.

Kursomfattning

2–3 dagar. Den tid du har på dig att slutföra utbildningen är sex månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Distanskurs med Xpectum

Gör gärna ett kunskapstest för att veta om kursen är på rätt nivå för dig.

Media
Du kommunicerar med din handledare via en internetbaserad studiesida. Där hittar du aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. I kursen ingår interaktivt kursmaterial samt fakta- och övningshäfte som pdf.

Inlämningsuppgifter och stödfunktioner
Genom hela kursen har du personligt handledarstöd via mejl och du får mejlsupport via din handledare.
Fyra inlämningsuppgifter som rättas av handledaren. För att få godkänt på kursen och erhålla kursintyg måste dessa vara godkända.

Systemkrav
Dator: PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta: iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre, iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre och Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webbläsare som stöds
Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad
Internet Explorer 9 eller högre på Windows 7, Windows 8 eller högre
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre.