INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

IFRS - Introduktion

 • Bakgrund och översiktlig genomgång kring det konceptuella ramverket
 • Rådet för finansiell rapportering och tillsynen
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Redovisningsansvarig/chef Redovisningsekonom

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av IFRS ramverket.

Kursen innehåller en inledning med bakgrund och god redovisningssed. Därefter kommer du få en genomgång av det konceptuella ramverket. Kursen avslutas med en genomgång av Rådet för finansiell rapporterings roll i tolkningarna av IFRS och vilken tillsyn som finns över redovisningen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och praktiska exempel. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Bakgrund och god redovisningssed
 • Det konceptuella ramverket
 • Rådet för finansiell rapportering
 • Tillsynen över redovisningen
 • Sammanfattning

Bra att veta

Ingår i Utbildningspaket online
Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.