INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Grundkurs Stiftelser

I denna kurs lär du dig grunderna kring stiftelsers verksamhet och vad som styr dem kring bl.a. redovisning, beskattning och olika lagar.

 • Snabb uppdatering om vad man särskilt bör tänka på vid arbete med stiftelser
 • Speciella regler för stiftelser inom redovisning i K2 och K3
 • Förståelse för beskattning av stiftelser
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna onlinekurs ger dig som inte dagligdags arbetar med stiftelser en ökad kunskap om vad som särskilt måste beaktas när man arbetar med dessa. Du får förståelse för bakgrunden, bildande vad som styr stiftelsen och vilka regelverk som styr verksamheten. Kursen går också igenom de särskilda och specifika reglerna för redovisning både i K2 och K3-perspektiv. Kursen berör även kort revisionen av stiftelser när revision ska ske och vilket uppdrag man har som revisor. Kursen avslutas med en övergripande genomgång av beskattningen av stiftelser, vad en allmännyttig stiftelse är och kriterier för att vara en sådan stiftelse som är undantagen beskattning.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Grundprinciper för stiftelser
 • Juridisk form för stiftelser
 • Olika former av stiftelser som avkastningsstiftelser, verksamhetsstiftelser, insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser, pensionsstiftelser, personalstiftelser.
 • Bildande
 • Lagar och regel som styr stiftelsen (stiftelselagen och tryggandelagen)
 • Styrning
 • Bokföringsskyldighet
 • Regelverk för redovisning och bokföring
 • Krav på årsredovisning
 • Särskilda redovisningsfrågor som gåvor, erhållna bidrag och lämnade bidrag
 • Särskilda regler i K2 och K3
 • Revision
 • Beskattning av stiftelser
 • Allmännyttig stiftelse

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 90 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader