Nyhet
INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

IAS 40 - Förvaltningsfastigheter

 • Få en översiktlig genomgång kring begrepp och principer i IAS 40 – Förvaltningsfastigheter  
 • Praktiska exempel på tillämpning 
 • Skillnader mellan IAS 40 – Förvaltningsfastigheter och andra standarder
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur förvaltningsfastigheter ​ska redovisas enligt IAS 40.  

Kursen innehåller en inledning med bakgrund och centrala begrepp i standarden. Därefter kommer du få en genomgång av hur redovisningen ska hanteras. Kursen behandlar bland annat initial värdering, efterföljande värdering, överföringar och avyttringar. Kursen innehåller även vad som gäller för upplysningskrav och du kommer få exempel från verkligheten ifrån faktiska årsredovisningar. Kursen avslutas med en genomgång av vad nämnden för svensk redovisningstillsyn säger om IAS 40 samt hur standarden förhåller sig till annan normering för förvaltningsfastigheter såsom K2 och K3. 

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna. 

 • Bakgrund och centrala begrepp​ 
 • Klassificering av egendom som förvaltningsfastighet eller rörelsefastighet  
 • Redovisning​ 
 • Initial värdering​ 
 • Efterföljande värdering​ 
 • Överföringar  
 • Avyttringar  
 • Upplysningskrav​ 
 • Exempel från verkligheten​ 
 • Nämnden för svensk redovisningstillsyn 
 • Annan normering 

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området. 

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.