Nyhet
INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Grundkurs i Reko - Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster

 • Få en genomgång av de grundläggande och obligatoriska ska-kraven i Reko. 
 • Säkerställer att du uppfyller kraven på genomgången Rekoutbildning innan examen.

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs får du en genomgång av de grundläggande och obligatoriska ska-kraven i Reko. 

Reko är en kvalitetsstandard med målsättning att säkerställa hög kvalitet på redovisnings- och lönetjänster. En tillämpning av standarden syftar till att skapa hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda informationen i uppdraget ska genom konsultens tillämpning av standarden kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg. Standarden omfattar även vägledning för hur redovisningsverksamheten organiseras och kvalitetssäkras för att uppdragen ska kunna utföras i enlighet med standarden. 

Standarden ska tillämpas av:  

 • Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR när de utför redovisnings- och löneuppdrag och/eller övriga närliggande uppdrag, och 
 • Konsulter och/eller medarbetare på medlemsföretag som utför redovisnings- och/eller löneuppdrag och övriga närliggande uppdrag. 

Standarden utgår från nio grundläggande och obligatoriska ska-krav som medlemsföretaget och konsulten tillsammans är skyldiga att följa för att uppdrag ska anses vara utförda enligt standarden. Det är uppdragen som helhet som ska uppfylla de obligatoriska kraven i standarden.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna. 

 • Konsultens ansvar 
 • Medlemsföretagets organisation av redovisningsverksamheten
 • Antagande och omprövning av uppdrag 
 • Uppdragsavtal 
 • Förståelse av uppdragsgivarens verksamhet samt ekonomiska flöden och processer 
 • Konsultens planering av enskilda uppdrag 
 • Konsultens utförande av uppdragen
 • Konsultens rapportering 
 • Avslut av uppdrag

Bra att veta

Rekokursen är obligatorisk för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR eller Auktoriserad Lönekonsult FAR efter godkänt resultat på konsultexamen. En revisorsmedlem som vill erhålla titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR behöver också gå denna kurs.  

Under utbildningen är det bra att ha tillgång till Reko 2023 som finns i FAR Online.

Ingår i Utbildningspaket online
Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området. 

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.