INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Redovisning av avsättningar

Lär dig grunderna för när och hur avsättningar ska redovisas. Genom praktiska exempel lär du dig vad som är och inte är en avsättning samt hur storleken på avsättning kan beräknas. Denna onlinekurs ger dig kunskap om hur reglerna i både K2 och K3 ska tillämpas.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Den här onlinekursen hjälper dig utifrån praktiska exempel att förstå vad som definierar en avsättning i K2 respektive K3 samt vilka avgränsningar som finns mot t.ex. skulder och upplupna kostnader. Kursen går igenom redovisningen av olika typer av avsättningar som produktgarantier, återställningskostnader, avgångsvederlag m.m. För att kunna redovisa rätt belopp får du kunskap om när och hur du ska nuvärdesberäkna avsättningen.

Kursen behandlar såväl K2 som K3 samt de skillnader som finns mellan regelverken.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Kursinnehåll

 • Definition av avsättning
 • Hantering av produktgaranti
 • Hantering av återställningskostnad
 • Beräkning av avsättningens storlek
 • Klassificering i balansräkningen
 • Skillnader mellan K2 och K3
 • Notupplysningar

Bra att veta

Den här kursen vänder sig till dig som är revisor eller redovisningskonsult och som arbetar huvudsakligen med K2-företag där finansiella placeringar kan förekomma.

Kursomfattning

2 vidareutbildningstimmar.

Lärare

Johan Månsson, redovisningsspecialist

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.

Utbildningspaket online

I Utbildningspaketet online får du som kvalificerad ekonom allt från korta nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Detta ingår i utbildningspaketet

 • En nyhetsdag online
 • Fri tillgång till sex olika nyhetswebbinarier
 • Fri tillgång till över 50 olika onlinekurser