INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Redovisning av finansiell leasing - K3

Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv. I kursen får du tydliga exempel med olika komplexitet på hur beräkningar ska ske och hur leasingavtalen ska redovisas utifrån detta.  

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för hur finansiella leasingavtal ska hanteras i redovisningen. Du får grundläggande kunskap kring vad som utgör finansiell leasing, vilka som ska redovisa finansiell leasing och de konceptuella principerna för hur redovisning ska ske.

Du får även en genomgång av mer detaljerade frågeställningar: hur implicit ränta ska beräknas, gränsdragningsfrågor mellan operationell och finansiell leasing och de indikatorer som finns. Kursen innehåller två exempel:

 • det första går igenom de grundläggande principerna i enkla fall och
 • det andra exemplet är ett mer komplext fall där det bland annat illustreras att avgifterna betalas i förskott, det finns en variabel leasingavgift, det finns ett garanterat restvärde och en direkt anskaffningsutgift.

Onlinekursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Kursinnehåll

 • Klassificering operationella och finansiella leasingavtal
 • Lagrum
 • Grundläggande principer för redovisning av finansiella leasingavtal
 • Implicit ränta och marginell låneränta
 • Klassificering och indikatorer
 • Minimileasavgifter
 • Förskott av leasingavgifter
 • Variabla leasingavgifter
 • Direkta anskaffningsutgifter för leasade tillgångar
 • Noter och upplysningar

Bra att veta

Den här kursen vänder sig till dig som är revisor eller redovisningskonsult och som arbetar med K3-företag där finansiella leasing kan förekomma.

Kursomfattning

2 vidareutbildningstimmar.

Lärare

Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.

Utbildningspaket online

I Utbildningspaketet online får du som kvalificerad ekonom allt från korta nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Detta ingår i utbildningspaketet

 • En nyhetsdag online
 • Fri tillgång till sex olika nyhetswebbinarier
 • Fri tillgång till över 50 olika onlinekurser