INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Grundkurs i tjänstepensioner

Öka din kunskap om hur tjänstepensioner hanteras ur arbetsgivarens perspektiv och de skatte- och redovisningsmässiga konsekvenser som uppstår.

 • Grunderna gällande tjänstepension
 • Avdragsrätt vid pensionskostnad
 • Särskild löneskatt på pensionskostnad
Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Lönekonsult Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om tjänstepensioner. Skatt och pensioner är komplexa områden som går i varandra och under denna kurs kommer vi reda ut begreppen och förklara hur dessa hänger ihop. Vi går även igenom skattemässig avdragsrätt för pensionskostnader, särskild löneskatt på pensioner, direktpensioner och avkastningsskatt.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Tjänstepension
 • Avdragsrätt vid pensionskostnad
 • Särskild löneskatt på pensionskostnad
 • Direktpensioner
 • Avkastningsskatt

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.