Nyhet
INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Etik för redovisningskonsulter och lönekonsulter

 • Öka och befäst din kunskap inom etiska frågor 
 • Håll dig uppdaterad med de etiska regelverken 
 • Kunskapstest som säkerställer att utbildning har genomförts 
Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Lönekonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om de etiska frågorna i din roll som redovisningskonsult och lönekonsult och vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare.  

I kursen får du genomgångar av de olika rekommendationerna och uttalandena kring etiska frågor som du påverkas av som redovisningskonsult och lönekonsult. I avsnitten får du även utvecklade svar från FAR:s expert på vanliga etiska frågor och regelverkens utformning. I kursen finns frågor kopplade till varje avsnitt så att du får reflektera över olika etiska frågeställningar.  

Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig kunskap inom etik i din roll som redovisningskonsult, lönekonsult eller rådgivare. Genom kursen har du genomfört årlig utbildning inom området.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna. 

 • IESBA:s Etikkod 
 • FAR:s rekommendationer och uttalanden 
 • EtikU 2 Tystnadsplikt och upplysningsskyldighet  
 • EtikU 3 Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode  
 • EtikU 6 Redovisningsjäv i vissa företag (byråjäv)  
 • EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
 • EtikR 4 Vidareutbildning  
 • Reko  

Bra att veta

Ingår i Utbildningspaket online
Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.