INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Komponentredovisning

I denna kurs får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring komponentredovisning i K3 och hur det tillämpas i praktiken.  

 • Förstå hur komponenter ska redovisas
 • Tydliga exempel på redovisning av komponenter
 • Praktiska tips på hantering
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningsekonom Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Komponentredovisning ger ofta upphov till problem och frågor, inte minst i fastighetsföretag men även i andra verksamheter som har tillgångar med väsentliga komponenter. I denna kurs får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring komponentredovisning i K3 och hur det tillämpas i praktiken. Kursen går igenom olika moment om hur komponenter ska redovisas och illustreras med praktiska exempel.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Kursen innehåller följande huvudområden

 • Grundläggande redovisningsregler för komponenter
 • Exempel på komponentredovisning
 • Redovisning av tillkommande utgifter
 • Beräkning av anskaffningsvärde för komponenter
 • Utrangeringar av komponenter
 • Definitioner kring betydande och väsentligt
 • Komponenter i en byggnad
 • Finansiella och immateriella tillgångar
 • Förstagångstillämpning

Lärare

Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.