Ekonomisk analys i Excel

Den här onlinekursen lär dig allt du behöver som ekonom för att bemästra Excel. 

  • Användbara Excelfunktioner, hur du arbetar effektivt med Pivottabeller och visualiserar data med diagram
  • Analys av bokslut och resultaträkningar
  • Ekonomiska begrepp och terminologi
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Denna kurs är delad i två delar; i den första delen kommer du att få lära dig om Excels grundläggande funktionaliteter. Dessa har tagits fram med en omfattande förstudie bland ekonomer. Här lär du dig användbara Excelfunktioner, hur du arbetar effektivt med Pivottabeller och visualiserar data med diagram. I den här delen introduceras även Power Pivot, ett verktyg för att göra kraftfulla beräkningar och datamodellering.

I kursens andra del lär du dig analysera bokslut och resultaträkningar med Carl Stiller. Lär dig hur man hämtar in data från ett ekonomisystem för att skapa mappningar, analyser, rapporter och beräkningar. Kursen innehåller även mer teoretiska delar. Här avhandlas ekonomiska begrepp och terminologi.

Tidsåtgång
Den här kursen tar ca 20 timmar att genomföra. Du har tillgång till kursen under 12 månader. Under denna tid kan du gå tillbaka och repetera samtliga kursmoment så många gånger du vill.

Syftet med denna onlinekurs är att du som jobbar som exempelvis controller eller redovisningsekonom ska få en omfattande utbildning i Excel med tillämpning ekonomi. Kursen avhandlar de absolut viktigaste kunskaperna du behöver som ekonom, men också mer avancerade funktioner som gör dig riktigt duktig i Excel, och där med tryggare i din arbetsroll. Kursen innehåller quiz och övningsuppgifterna med tillämpningar inom ekonomi, b la bokslut- och säljanalys.

Efter kursen kommer Excel vara ett naturligt hjälpmedel i ditt arbete som ekonom. Bland annat lär du dig hantera en databas, pivottabeller, funktioner och hur du tillämpar alla dessa kunskaper i och med kursens många konkreta exempel.

Onlinekursen är ett samarbete mellan FAR och Learnesy, som i sin tur har samarbetat med Carl Stiller i framtagandet av denna kurs. Läs mer om Carl Stiller här.

Kursinnehåll

Denna onlinekurs består av cirka 70 lektioner fördelade på 14 kapitel. Till varje kapitel finns ett tillhörande quiz. Många av frågorna innehåller ett nedladdningsbart underlag som du behöver använda för att lösa uppgifterna. När du har sett samtliga lektioner och svarat rätt på alla quiz når du 100 procent av hela kursen.

1. Introduktion

Del 1 – Användbara Excelfunktioner för ekonomer

2. Pivottabeller

3. Power Pivot

4. Mest använda Excelfunktionaliteter av ekonomer

5. Analysera försäljning

Del 2 – Ekonomisk analys

6. Analys av bokslut

7. Dataanalys med rullande 12 månader

8. Detaljerad bokslutsanalys

9. Leverantörsreskontra

10. Personalkostnader

11. Inför resultatanalys

12. Resultatanalys

13. Analys av OPEX

14. Sammanfattning av analys

Bra att veta

Kursen ställer vissa krav på förkunskaper. Är man ekonom men saknar Excelkunskaper, rekommenderas kursen Excel för ekonomer.

Version av Excel
Den här onlinekursen i Ekonomisk analys i Excel är inspelad i Excel 365, och delvis i Excel 2019. Vissa funktioner och funktionaliteter i äldre versioner kan saknas. Det bör dock gå bra med Excel 2010 som tidigast. Har du en Mac med Excel 2016 eller senare fungerar kursen också.

Kursomfattning
20 vidareutbildningstimmar