INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Kassaflödesanalys - fördjupning

Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsekonom Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kassaflödesanalys kan i sin enklaste form vara relativt enkelt att upprätta och granska men en korrekt upprättad analys kräver djupare kunskaper och förståelse. I denna onlinekurs får du en repetition av den grundläggande teoretiska kunskapen och en fördjupning kring de svårare justeringsposterna och kassaflödesanalys för koncerner. 

Den här onlinekursen passar bra för dig som kan grunderna i kassaflödesanalys och som kommer arbeta med mer komplexa analyser, behöver fördjupning i svårare justeringar eller behöver repetera din kunskap i kassaflödesanalys för koncerner.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Erbjudande: Vid köp av både grundkursen och fördjupningskursen lämnas 500 kr rabatt. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kursinnehåll

Grundläggande om kassaflödesanalyser

 • Vilka som ska upprätta och presentera kassaflödesanalys
 • Skillnad mellan K3 och IFRS
 • Hantering av kassaflödesanalys i K2
 • Regelverk för tillämpning av kassaflödesanalys
 • Utformning 

Specifika justeringsposter

 • Realiserade och orealiserade kursdifferenser
 • Uppskjuten skatt
 • Upplupet anskaffningsvärde
 • Leverantörsskulder som avser investeringar
 • Factoring
 • Koncernbidrag​
 • Transaktioner mellan koncernföretag​
 • Förvärv av dotterföretag i en koncernredovisning​
 • Omräkningsdifferenser​
 • Finansiell leasing

Diverse övriga frågor 

 • Direkt och indirekt metod 
 • Brutto- och nettoredovisning i investerings- och finansieringsverksamheten 
 • Definitionen av likvida medel 
 • Noter och andra upplysningar 
 • Kassaflöde enligt K2 – skillnader mot K3 

Bra att veta

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på en ekonomiavdelning eller revisor och som kan grunderna i kassaflödesanalys men som behöver fördjupning.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått onlinekursen Kassaflödesanalys- grund eller den lärarledda kursen Kassaflödesanalys i praktiken eller har motsvarande erfarenhet. 

FAR har två onlinekurser om kassaflödesanalyser, en grunläggande kurs och den här fördjupningskursen. Kurserna kan genomföras tillsammans eller som separata kurser oberoende av varandra.

Mer om kursen

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.