INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

IAS 12 - Inkomstskatter

 • Få en översiktlig genomgång kring begrepp och principer i IAS 12
 • Praktiska exempel på tillämpning
 • Skillnader mellan IAS 12 och andra standarder
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur inkomstskatter ska redovisas enligt IAS 12.

Kursen innehåller en inledning med bakgrund och centrala begrepp i standarden där vi bland annat går igenom definitioner av aktuella skatteskulder, aktuella skattefordringar, samt uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar. Därefter får även en genomgång av redovisning och värdering samt vilka upplysningskrav som finns. Du får också exempel från verkligheten hur standarden tillämpas i praktiken. Avslutningsvis får du en översikt över hur redovisningen ska ske enligt annan normering såsom k2 och K3.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Bakgrund och centrala begrepp​
 • Aktuella skatteskulder och aktuella skattefordringar​
 • Uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar​
 • Underskottsavdrag och andra framtida skattemässiga avdrag​
 • Skattemässigt värde​
 • Redovisning och värdering​
 • Upplysningskrav​
 • Exempel från verkligheten​
 • Nämnden för svensk redovisningstillsyn
 • Annan normering

Bra att veta

Ingår i Utbildningspaket online
Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.