INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Redovisning av fusioner i aktiebolag

I den här onlinekursen får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring redovisning av fusioner i enlighet med BFNAR 2020:5 och hur det tillämpas i praktiken.  

 • Förstå hur fusioner ska redovisas
 • Tydliga exempel på redovisning av fusion
 • Praktiska tips på hantering
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Nyligen publicerade Bokföringsnämnden sitt allmänna råd 2020:5 med tillhörande vägledning för redovisning av fusioner. Denna kurs ger dig grunderna i rådet med fokus på fusioner av helägda dotterföretag men även i andra situationer. Rådet ska tillämpas både i K2 och K3 och kursen fungerar därför oavsett vilken regelverk som du arbetar med.

Kursen går igenom olika moment om hur fusioner ska redovisas och illustreras med praktiska exempel.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Kursen innehåller följande huvudområden

 • Olika situationer vid absorption
 • Värdering av övertagna tillgångar och skulder
 • Fusion av helägt dotterföretag
 • Fusion av delägt företag
 • Överlåtande företags årsresultat och fusionsdag
 • Hantering av obeskattade reserver och eget kapital
 • Elimineringar
 • Nedströms fusion
 • Upplysningar i årsredovisningen
 • Bokföring och arkivering
 • Ikraftträdande

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här

Lärare

Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.

Utbildningspaket online

I Utbildningspaketet online får du som kvalificerad ekonom allt från korta nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Detta ingår i utbildningspaketet

 • En nyhetsdag online
 • Fri tillgång till sex olika nyhetswebbinarier
 • Fri tillgång till över 50 olika onlinekurser