INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Rapporter och intyg - Granskningsuppdrag

 • Öka din kunskap hur du genomför olika granskningsuppdrag som blir rapporter, yttranden och intyg 
 • Förstå vilken standard du ska använda  
 • Förstå hur standarderna ska tillämpas
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om utförande av granskningsuppdrag i Sverige så att du kan genomföra sådana med hög kvalitet och hög effektivitet. Kursen riktar sig till dig som är revisor och som arbetar med olika typer av granskningsuppdrag oavsett om du arbetar med mindre eller större företag. I kursen utvecklar du din kunskap om de grundläggande förutsättningarna för att anta ett granskningsuppdrag, vilken standard som gäller för vilket uppdrag, hur du utför uppdraget enligt olika standard och hur rapportering ska ske.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • RevR 9 - Revisorsyttrande
 • Ramverk för utförande av granskningsuppdrag i Sverige
 • Internationellt ramverk för bestyrkandeuppdrag
 • Revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information​
 • Andra bestyrkandeuppdrag​
 • ​Uppdrag att utföra tillhörande tjänster
 • standarder för olika typer av uppdrag
 • standarder som kan bli aktuellt vid olika typer av uppdrag
 • Revision för särskilt syfte
 • Exempel på granskningsuppdrag
 • Rapportering med rimlig respektive begränsad säkerhet
 • Översiktlig granskning av historisk finansiell information ISRE​
 • Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information ISAE 3000
 • Granskning enligt särskild överenskommelse – Uppdrag som utförs enligt ISRS 4400
 • Exempel på rapporter
 • Uppdragsbrev granskningsuppdrag

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.