INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

ISA 500 Revisionsbevis

 • Öka din kunskap om standarden
 • Övningar för att befästa kunskap om definitioner och bedömningar
 • Förstå hur standarderna ska tillämpas
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om vad du bör tänka och vad du ska förhålla dig till när det gäller revisionsbevis och räkenskapspåståenden. I kursen kommer du få en genomgång av frågor om:

 • Varför behöver egentligen revisorn inhämta revisionsbevis?
 • Vad är ett revisionsbevis?
 • Hur värderar vi revisionsbevis?

Avslutningsvis kommer du få en förståelse för kopplingen mellan revisionsbevisens syfte med risk och väsentlighet kopplat till de olika räkenskapspåståendena samt ge exempel på granskningsåtgärder.

Under kursen får du flertalet exempel och övningar för att träna på definitioner och bedömningar. Du får bl.a. öva på att avgöra vilka räkenskapspåståenden som riktar sig mot en risk och vilka granskningsmoment som riktar sig mot vilket räkenskapspåstående.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Definition av revisionsbevis
 • Värdering av revisionsbevis
 • Exempel på tillräcklighet, ändamålsenlighet och tillförlitlighet
 • Källa och karaktär
 • Revisionsbevis för vissa poster
 • Räkenskapspåståenden definition och exempel

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.