SQL Grundkurs

Lär dig allt du behöver för att bekvämt kunna kommunicera med en SQL-databas. 

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Lönekonsult Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

SQL, eller Structured Query Language, är ett språk du kan använda för att kontrollera och kommunicera med en databas på en SQL-server. Kunskaper inom SQL är en eftertraktad kompetens inom flera branscher då databashantering används inom flera olika yrkesgrupper - i all växande takt.

I kursen lär du dig hantera och hämta data i MySQL genom att administrera och skapa frågor på en MySQL - databas som vi bygger från grunden.

Kort om kursen

  • Tillgång till kursen: 12 månader
  • Total videotid: 80 minuter
  • Beräknad kurstid (video + quiz): 4 h
  • Genomsnittlig längd per lektion: 4 minuter


Syftet med onlinekursen
är att du som har lite, eller ingen tidigare erfarenhet av SQL kan snabbt lära dig allt du behöver för att bekvämt kunna kommunicera med SQL-databas, allt från att hantera tabeller i databasen – till att skapa dynamiska frågor med aggregerade funktioner och JOINS.

Efter kursen har du en fullständig förståelse för hur en relationell databas fungerar, kan grundläggande databashantering och skriva frågor för att hämta data ur databasen. Onlinekursen är ett samarbete mellan FAR och Learnesy.

Sagt om kursen

Kursen var mycket bra upplagd och pedagogisk. Det är också bra att man kan ta det i den takt man känner sig bekväm med.

Kapitel

  1. Introduktion
  2. Skapa och hantera databaser
  3. Tabeller och relationer
  4. Grundläggande frågor
  5. Avancerade frågor

Exempellektion

I denna lektion lär vi oss GROUP BY kommandot i SQL, som används för att gruppera samman poster i databasen.