Nyhet
INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

ISA 315 - Riskbedömning

 • Öka din kunskap om standarden  
 • Övningar för att befästa kunskap om definitioner och bedömningar 
 • Förstå hur standarden ska tillämpas 
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om vad du bör tänka på och vad du ska förhålla dig till vid riskbedömningen enligt ISA. Under kursen kommer du få en genomgång av:

 • Bakgrund till den senaste ISA 315 
 • Riskbedömningsprocessen 
 • Krav på revisorns förståelse 
 • Definition av begrepp som risk för väsentlig felaktighet, riskspektrum, betydande konton, väsentliga konton och relevant påstående
 • Exempel på dokumentation 

Genom kursen får du flertalet exempel och övningar för att träna på definitioner och bedömningar. Kursen avslutas med en diskussion kring dokumentation och vad du särskilt bör tänka på.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna. 

 • Riskanalysen – revisionens grund 
 • Bakgrund till ISA 315 (revised) 
 • Förändringar i ISA 315 
 • Process för ISA 315 
 • Krav på förståelse för information och kommunikation 
 • Identifiering av kontrollaktiviteter
 • Risk för väsentlig felaktighet 
 • Transaktionsslag, konton eller upplysningar 
 • Inneboende riskfaktorer 
 • Kontrollrisk 
 • Exempel på dokumentation av riskbedömningen 
 • Diskussion

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området. 

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.