PowerPoint Bas

Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i PowerPoint och snabbt vill utvecklas till att effektivt hantera programmet och utnyttja dess fulla potential så att dina presentationer ser professionella ut.

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Lönekonsult Redovisningsansvarig/chef Redovisningsekonom Redovisningskonsult Revisorsassistent Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

PowerPoint är ett mycket kraftfullt hjälpmedel när det kommer till att skapa och hålla presentationer. Med PowerPoint kan du skapa professionella presentationer som du kan återanvända, lägga in ljud och animationer på samt enkelt infoga och uppdatera diagram från Excel.

Syftet med onlinekursen är att du snabbt ska bli en bekväm och mer effektiv användare av Powerpoint, och göra PowerPoint till ett större hjälpmedel när du ska hålla presentationer. Du kommer lära dig bemästra funktionaliteter i PowerPoint som bidrar till att du sparar tid och får en högre kvalité i ditt arbete. Kursen innehåller också prov och övningsfiler som du får träna på.

Efter kursen kommer du att bland annat ha lärt dig hur man använder och skapar mallar ändrar teman, infogar diagram, arbetar med sidorna och hur du ska förbereda dig inför en presentation. Du kommer för var kapitel också få tilläggande information om presentationsteknik som kommer att hjälpa dig bli en mer bekväm presentatör.

Kort om kursen

 • Tillgång till kursen: 12 månader
 • Ca 68 lektioner
 • Beräknad tid för genomförande: 5-6 timmar
 • Genomsnittlig längd per lektion: 2 min
 • Innehåller presentationsteknik av Pernilla Silfverhjelm

Introduktionsvideo

Kapitel

 1. Lär känna PowerPoint
 2. Före du börjar med presentationen
 3. Hur du arbetar med sidorna
 4. Lägg in och formatera bilder
 5. Lägg till innehåll i presentationen
 6. Lägg till figurer, diagram och illustrationer
 7. Lägg till video, ljud och animeringar
 8. Förbered dig för presentation
 9. När du ska presentera
 10. Återanvänd och dela presentationen
 11. Sidodesign

Bra att veta

Onlinekursen ställer inga krav på förkunskaper. Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i PowerPoint och saknar baskunskaper.

Kursomfattning

6 vidareutbildningstimmar

Exempellektion

Excelkurser online

 • Excel Bas Excel Bas är en populär onlinekurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
 • Excelfunktioner fördjupning - online I den här onlinekursen lär du dig bemästra 100 av Excels mest använda funktioner. Samtidigt fungerar kurser som ett onlinebibliotek av funktioner, så du kan komma tillbaka och repetera när som helst.
 • Excel pivottabeller – online Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget.
 • Power BI - Grundkurs En onlinekurs som fokuserar på att skapa dynamiska rapporter och visualiseringar med Power BI, ett verktyg för affärsintelligens från Microsoft.
 • Power Query för Excel - online Excelkursen Power Query för Excel är för den som vill fördjupa sina kunskaper inom Excel och hantera stora databaser som ett proffs. 
 • Power Pivot & DAX I kursen lär du dig grunderna i Power Pivot samt DAX-formler. DAX är en samling av formler som effektiviserar utförandet av uträkningar
 • PowerPoint Bas Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i PowerPoint och snabbt vill utvecklas till att effektivt hantera programmet och utnyttja dess fulla potential.

English Excel

 • Excel Essentials - Online Excel Essentials is a popular online course aimed at beginners or self-taught individuals in Excel who want to quickly become proficient in the program.
 • The Excel PivotTables Guide - online This online course in Excel PivotTables will take you step by step through the powerful tool which is the PivotTable. The course will teach you how to arrange, group, filter and sort your PivotTables in new, more effective ways.
 • The Excel Functions Guide - online In this online course, you will learn to master 100 of Excel's most commonly used functions. Additionally, the course serves as an online library of functions, allowing you to come back and review them at any time.
 • Power BI Essentials - online Power BI Essentials, designed for beginners, is an online training program focused on creating dynamic reports and visualizations using Power BI, a business intelligence tool from Microsoft.
 • Power Query Essentials - online Power Query Essentials is an online course designed to teach the fundamentals of Power Query, a powerful data preparation tool in Excel. It is ideal for both beginners and self-taught individuals and requires no prior experience with Power Query.