PowerPoint Bas

Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i PowerPoint och snabbt vill utvecklas till att effektivt hantera programmet och utnyttja dess fulla potential så att dina presentationer ser professionella ut.

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Lönekonsult Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

PowerPoint är ett mycket kraftfullt hjälpmedel när det kommer till att skapa och hålla presentationer. Med Powerpoint kan du skapa professionella presentationer som du kan återanvända, lägga in ljud och animationer på samt enkelt infoga och uppdatera diagram från Excel.

Kort om kursen

 • Tillgång till kursen: 12 månader
 • Ca 75 lektioner
 • Beräknad tid för genomförande: 5-6 timmar
 • Genomsnittlig längd per lektion: 2 min
 • Innehåller presentationsteknik av Pernilla Silfverhjelm

Tidsåtgång
I videotid är kursen 2 timmar och 30 minuter och till varje kapitel får du prov och övningsfiler där du kan testa dina nya kunskaper. När du klarat av alla proven får du ett personligt diplom som intygar dina nya kunskaper. Du har tillgång till kursen under 12 månader så du kan gå tillbaka och repetera.

Syftet med onlinekursen är att du snabbt ska bli en bekväm och mer effektiv användare av Powerpoint, och göra Powerpoint till ett större hjälpmedel när du ska hålla presentationer. Du kommer lära dig bemästra funktionaliteter i Powerpoint som bidrar till att du sparar tid och får en högre kvalité i ditt arbete. Kursen innehåller också prov och övningsfiler som du får träna på.

Efter kursen kommer du att bland annat ha lärt dig hur man använder och skapar mallar ändrar teman, infogar diagram, arbetar med sidorna och hur du ska förbereda dig inför en presentation. Du kommer för var kapitel också få tilläggande information om presentationsteknik som kommer att hjälpa dig bli en mer bekväm presentatör. Se kursens kapitelnamn för mer information.

Onlinekursen är ett samarbete mellan FAR och Learnesy.

Kapitel

 1. Lär känna PowerPoint
 2. Före du börjar med presentationen
 3. Hur du arbetar med sidorna
 4. Lägg in och formatera bilder
 5. Lägg till innehåll i presentationen
 6. Lägg till figurer, diagram och illustrationer
 7. Lägg till video, ljud och animeringar
 8. Förbered dig för presentation
 9. När du ska presentera
 10. Återanvänd och dela presentationen

Bra att veta

Förkunskaper

Onlinekursen ställer inga krav på förkunskaper. Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i PowerPoint och saknar baskunskaper.

Exempellektion

 

Excelkurser online

 • Excel Bas Excel Bas är en excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
 • Excelfunktioner fördjupning - online Den här onlinekursen kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.
 • Excel pivottabeller – online Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget.
 • Power BI - Grundkurs Power BI är Microsofts tjänst i business intelligence. Business intelligence handlar om att analysera och sammanfatta data för att skapa en bättre uppfattning om en verksamhet. I kursen lär du dig Power BI:s grundfunktioner samt hur tjänsten fungerar i sin helhet. Du lär dig bland annat att hämta, visualisera, transformera och dela data.
 • Power Query för Excel - online Excelkursen Power Query för Excel är för den som vill fördjupa sina kunskaper inom Excel och hantera stora databaser som ett proffs. 
 • Power Pivot & DAX I kursen lär du dig grunderna i Power Pivot samt DAX-formler. DAX är en samling av formler som effektiviserar utförandet av uträkningar
 • PowerPoint Bas Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i PowerPoint och snabbt vill utvecklas till att effektivt hantera programmet och utnyttja dess fulla potential.

English Excel

 • Excel Essentials - Online Excel Essentials English is an online course in Microsoft Excel, perfect for anyone who is self-taught or a beginner in Excel and wishes to master the software.
 • The Excel PivotTables Guide - online This online course in Excel PivotTables will take you step by step through the powerful tool which is the PivotTable. The course will teach you how to arrange, group, filter and sort your PivotTables in new, more effective ways.
 • The Excel Functions Guide - online This online course will both guide you through the logic behind functions and also serve as an online library where you'll be able to rehears and look up useful functions.
 • Power BI Essentials - online This online course in Power BI is meant for anyone who wants to familiarize themselves with Power BI, Microsoft’s program that visualizes large amounts of data and provides tools for quickly making well-informed decisions. For this course, no previous knowledge is required!
 • Power Query Essentials - online This online course in Power Query is for anyone who wants to further increase their knowledge and skills within Excel. If you want to learn how to handle large databases like a professional, then this is the course for you! Save time by learning how to organize and analyse data at a rapid pace.