FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

DALACC by EE årets framtidsbyrå 2023
2023-09-22
Press

DALACC by EE årets framtidsbyrå 2023

Årsstämma i FAR: FAR påverkar utvecklingen av nya lagar och regelverk
2023-09-21
Press

Årsstämma i FAR: FAR påverkar utvecklingen av nya lagar och regelverk

Kompetensutveckling inom hållbarhet
Artikel

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.

Skattemoralkrav vid offentlig upphandling får CH Witts pris
2023-09-22
Press

Skattemoralkrav vid offentlig upphandling får CH Witts pris

Byråledarna värdesätter nätverk – 17 av 18 vill fortsätta
2023-09-05
Nyheter

Byråledarna värdesätter nätverk – 17 av 18 vill fortsätta

Hösten 2022 drog FAR:s första byråledarnätverk i gång. Nätverket riktar sig till dig som är byråledare, påskrivande revisor och har lång erfarenhet av branschen. Intresset har varit stort sen start och i oktober startar fler grupper.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 38
2023-09-22
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 38

Färre småbolag ska behöva redovisa moms, fortsatt samarbete för att utveckla taxonomier och nya beslut från Tillsynsnämnden för revisorer. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Allt om FAR 100 år
Artikel

Allt om FAR 100 år

Mer från oss

Aktuella utbildningar

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
  • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
  • Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys Uppskjutna skatter Goodwill Internvinster Försäljning av dotterföretag Utländska dotterföretag
  • Kommunal räkenskapsrevision En kurs i Standard för kommunal räkenskapsrevision som ger dig som uppdragsansvarig förståelse för hur uppdrag ska genomföras. Förkunskaper om ISA krävs.
  • Praktisk revision Denna kurs ger dig inte bara metodiken utan framförallt praktiska exempel på hur revisionen följer en röd tråd från förståelse till genomförande. Du får dokumentationsexempel som kan tillämpas oavsett vilket revisionsprogram du använder. Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag Skapa dig förståelse för vad tillräckliga revisionsbevis är Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar