FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

FAR – en pigg 100-åring som gillar utveckling
Artikel

FAR – en pigg 100-åring som gillar utveckling

Normering, vägledning, utbildning, påverkansarbete och opinionsbildning. FAR:s uppdrag är förvånansvärt konstant. Men det anpassas ständigt till förändringar i tiden – och själva organisationen ser helt annorlunda ut i dag än vid starten i maj 1923.

Nytt nätverk för auktoriserade konsulter ska ge värdefulla kontakter
2023-05-15
Nyheter

Nytt nätverk för auktoriserade konsulter ska ge värdefulla kontakter

Ny inspiration, kunskapsutbyte och nya kontakter. Det är målet med FAR:s nya nätverk för dig som är auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult och har en lång erfarenhet av branschen.

Webbinarium: Att utveckla verksamhetsstyrningen – ekonomens roll och ansvar | 1 juni
2023-05-16
Event

Webbinarium: Att utveckla verksamhetsstyrningen – ekonomens roll och ansvar | 1 juni

En genomtänkt och förankrad verksamhetsstyrning är en förutsättning för organisationer som vill nå sina mål. Om du befinner dig i en sådan organisation, då är det här webbinariet något för dig.

Redovisning av elstöd för företag – detta gäller
2023-05-29
Nyheter

Redovisning av elstöd för företag – detta gäller

Den 30 maj öppnar ansökan för elstöd till företag. På Bokföringsnämndens (BFN) webbplats finns nu frågor och svar om när elstödet till företagen ska redovisas och även hur stödet ska bokföras.

Så ska CSRD implementeras i Sverige
2023-05-05
Nyheter

Så ska CSRD implementeras i Sverige

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, träder i kraft 2024 och kommer successivt att omfatta allt fler företag. Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist och FAR:s expert i utredningen om implementeringen av CSRD i svensk lag, ger en statusuppdatering.

FAR lämnar synpunkter på IAASB:s förslag om koncernrevision inom ISA för LCE
2023-05-04
Nyheter

FAR lämnar synpunkter på IAASB:s förslag om koncernrevision inom ISA för LCE

FAR har lämnat kommentarer till IAASB:s komplettering av ISA för LCE avseende koncernrevision till IAASB. Svaret har lämnats tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Norden via Nordiska Revisorsförbundet, NRF.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 21
2023-05-26
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 21

Ny momslag på gång, BFN reder ut om elstöd och rapportering av betalningstider för stora företag är några av nyheterna i veckans Utblick.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys Uppskjutna skatter Goodwill Internvinster Försäljning av dotterföretag Utländska dotterföretag
 • Nyhet
  Kommunal räkenskapsrevision En kurs i Standard för kommunal räkenskapsrevision som ger dig som uppdragsansvarig förståelse för hur uppdrag ska genomföras. Förkunskaper om ISA krävs.
 • Revision I Detta är en grundläggande kurs i revision som ger dig förståelse för helheten och detaljerad kunskap om hur du granskar med kvalitet och effektivitet. Revision I riktar sig till dig som arbetat mindre än ett år med revision på en revisionsbyrå. Grundläggande kunskaper om revision och revisorsyrket Förståelse för den röda tråden; planering, granskning och rapportering Revisionslagstiftning och regler Granskning av särskilda resultat- och balansposter Dokumentation av revisionsarbetet Granskning av årsredovisningen
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar