FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

Frågor och svar om CSRD
Artikel

Frågor och svar om CSRD

De som omfattas av EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, är stora företag samt små och medelstora noterade företag. Kravet på större företag förväntas dock att spilla över även på mindre företag. Svaren i denna FAQ baseras på den kunskap och information som finns tillgänglig vid publiceringsdatum.

Utbildningstimmar – Vad ska jag tänka på?
Artikel

Utbildningstimmar – Vad ska jag tänka på?

FAR:s medlemmar har krav på professionell vidareutbildning som innebär att auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter är skyldiga att bibehålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens.

Redo för allmän fastighetstaxering?
Artikel

Redo för allmän fastighetstaxering?

En allmän fastighetstaxering inträffar var sjätte år. Inför 2025, när det är dags igen, håller skatterådgivarna och parhästarna Ida Westgren och Ida Gabre Brånby en kurs i fastighetstaxering. De menar att många betalar för hög fastighetsskatt i onödan och att de i kursen vill ge verktyg och kunskap för att undvika sådana misstag.

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott
2024-05-15
Press

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och växande hot mot samhället.

Reko säkerställer hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster
Artikel

Reko säkerställer hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, är ett uttryck för god yrkessed för Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR.

Redovisningskonsulter utsätts för telefonbedrägerier
2024-07-12
Nyheter

Redovisningskonsulter utsätts för telefonbedrägerier

Redovisningskonsulter är en yrkesgrupp som ofta utsätts telefonbedrägerier visar statistik från Polisen. Nationellt bedrägericentrum har därför tagit fram en vägledning, som ger konsulten information om varningsklockor att vara vaksam på och beskriver hur ett bedrägeri kan gå till.

Så gick det i kvalitetskontroll revision 2023
2024-07-05
Nyheter

Så gick det i kvalitetskontroll revision 2023

FAR:s revisorsmedlemmar har hög kvalitet i sin verksamhet – omkring 90 procent av de byråer som genomgick en kvalitetskontroll 2023 har fått ett godkänt resultat i 2023 års kvalitetskontroller.

De brister som uppmärksammats rör till exempel riskbedömning enligt penningtvättslagen, ISQM 1 och vidareutbildningskravet.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

  • Aktuella momsfrågor Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag.
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • CSRD - hållbarhetsrapportering enligt nya EU-lagen En kurs för dig som vill lära dig mer om de nya lagstadgade reglerna kring rapportering av hållbarhet, CSRD. Du kommer att få en introduktion till CSRD och ESRS, både vad vi vet idag och hur tidsplanenen ser ut framåt.
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla styrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
  • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dessa.
  • Revisionsmässiga problem En kurs för dig som är revisor om de typiska problem och dilemmans som revisorer kan ställas inför. Kursen ger dig vägledning i hur du bör resonera, agera och rapportera i dessa svåra situationer.
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar