FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

Välkommen till nya far.se!
2020-05-26

Välkommen till nya far.se!

Nu är nya far.se på plats. Vår ambition är att du som besökare lättare ska hitta det du söker, oavsett om du är medlem, kund, student, beslutsfattare, journalist eller bara vill veta mer om revisions- och rådgivningsbranschen. Vi hoppas naturligtvis också att du uppskattar det nya modernare formspråket och strukturen.

Så här erbjuder FAR dig trygg kompetensutveckling också i höst
2020-05-30

Så här erbjuder FAR dig trygg kompetensutveckling också i höst

Just nu är det många som funderar kring sin fortsatta kompetensutveckling. Vi på FAR gör allt vi kan för att du ska känna dig trygg med att anmäla dig till en kurs, också i höst.

Nya skattereformen tar form
2020-05-28

Nya skattereformen tar form

Arbetet mot en ny skattereform har pågått i över ett år. I slutet av 2021 ska projektet vara klart. FAR:s skatteexpert Hans Peter Larsson sammanfattar läget.

Pris för Bästa Redovisning av Hållbarhet integreras i Sveriges Bästa Årsredovisning
2020-05-26

Pris för Bästa Redovisning av Hållbarhet integreras i Sveriges Bästa Årsredovisning

Från och med 2020 integreras FAR:s pris ”Bästa Redovisning av Hållbarhet” med priset för ”Sveriges Bästa Årsredovisning”, där FAR är en av arrangörerna (ihop med Nasdaq, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer). Genom samordningen blir god hållbarhetsredovisning en förutsättning för att komma i fråga att prisas bland Sveriges bästa årsredovisningar.

Ny affärsområdeschef på FAR Medlem
2020-05-26

Ny affärsområdeschef på FAR Medlem

Therese Andersson är ny affärsområdeschef på FAR inom verksamhetsområdet Medlem. Rollen innebär ett övergripande ansvar för strategiska medlemsfrågor och de yrkesroller som medlemmar i FAR har.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • FAR:s Controllerdag 2020 Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen 2020 fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller. Optimering av innovationer och kreativitet Business Intelligence och analys av Big Data Simulering av framtidsscenarion Att identifiera rätt KPI:er Automatisering av arbete och tid för analys
 • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset  
 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna. Kunskap och förståelse om RPA och digitala medarbetare Exempel och demonstrationer av framgångsrika robotar Verktyg för att komma igång med RPA Verktyg för hur du väljer rätt processer för automatisering Kunskap om effektiv styrning av RPA-arbetet
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • IFRS – fördjupning Denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.

 • Certifierad controller programstart 22 september
 • Certifierad ekonomichef programstart 29 september