FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

Frågor och svar om EU:s taxonomi om hållbara investeringar
2021-06-22
Nyheter

Frågor och svar om EU:s taxonomi om hållbara investeringar

FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet har analyserat de nya reglerna i EU:s taxonomiförordning och de frågor kring externa rapporteringskrav som följer av taxonomin. Gruppen fokuserar främst på artikel 8 och de rapporteringskrav som specificeras i den delegerade akten från EU som berör rapporteringen för icke-finansiella företag.

Ny RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten
2021-06-15
Nyheter

Ny RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten

FAR:s normgivningsgrupp Revision har tagit fram en ny rekommendation RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Rekommendationen fastställdes av FAR:s styrelse den 10 juni 2021 och ska tillämpas för revisionsberättelser som dateras den 1 januari 2021 eller senare.

Så stöttar du kunder som bedriver e-handel
2021-06-21
Nyheter

Så stöttar du kunder som bedriver e-handel

Säljer din kund varor eller tjänster via e-handel? Då kan du hjälpa din kund att anpassa sitt bokföringssystem så att bokföringen blir korrekt.

Grattis Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR juni 2021!
2021-06-16
Nyheter

Grattis Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR juni 2021!

Ytterligare 27 redovisningskonsulter har fått sin auktorisation via FAR efter godkänd examen. Här är alla namnen.

Grattis Auktoriserade Lönekonsulter FAR juni 2021!
2021-06-16
Nyheter

Grattis Auktoriserade Lönekonsulter FAR juni 2021!

Ytterligare nio lönekonsulter har fått sin auktorisation via FAR efter godkänd examen. Här är alla namnen.

Fyra byråer deltar i FAR:s RPA-projekt
2021-06-17
Nyheter

Fyra byråer deltar i FAR:s RPA-projekt

Tillsammans med fyra revisions- och redovisningsbyråer startar FAR och bots& ett pilotprojekt inom RPA. Målet är en standardiserad lösning för RPA inom redovisning.

Pernilla Thelin ny föreningsjurist på FAR
2021-06-16
Nyheter

Pernilla Thelin ny föreningsjurist på FAR

I augusti tillträder Pernilla Thelin tjänsten som företagsjurist på FAR. Pernilla kommer närmast från en tjänst som huvudjurist för bolagsrättsliga ärenden på BDO.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Nyhet
  Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Nyhet
  Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset  
 • IFRS – fördjupning Under denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.