Just nu får vi många frågor om medlemsfakturan. Du kan läsa mer om FAR:s medlemsavgifter HÄR, se gärna ”Vanliga frågor och svar”.

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

ISA för LCE – vad händer nu? 
Artikel

ISA för LCE – vad händer nu? 

Vilka företag ska omfattas av internationell standard för revision av mindre komplexa företag, LCE? Hur ska standarden anpassas?

Det var huvudfrågorna när IAASB bjöd in till konferens med anledning av de 145 remissvar organisationen fått på förslaget till ny standard.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 19
2022-05-20
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 19

Bredband skattepliktig förmån, tio anledningar att lämna in årsredovisningen digitalt och stark ställning för redovisningskonsulter i Norge. Det och mycket mer får du i FAR:s utblick vecka 20.

Medlemsundersökning 2022: Högsta värdet i nöjdhet hittills
2022-05-20
Nyheter

Medlemsundersökning 2022: Högsta värdet i nöjdhet hittills

FAR:s medlemsundersökning visar för fjärde mätningen i rad att andelen nöjda medlemmar ökar – och att de är mer nöjda än någonsin. Medlemmar 39 år eller yngre hör till dem som är allra mest nöjda.

Skydda dig från att begå näringspenningtvätt
2022-05-06
Nyheter

Skydda dig från att begå näringspenningtvätt

Näringspenningtvätt – vad innebär det egentligen? Och hur undviker jag i min yrkesroll att av misstag begå det?

Grattis Auktoriserade Skatterådgivare FAR maj 2022
2022-05-19
Nyheter

Grattis Auktoriserade Skatterådgivare FAR maj 2022

Den 18 maj genomförde FAR ett examinationstillfälle för den som vill bli Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Hållbarhetsrapportering: Första utkasten till standarder presenterade
2022-05-09
Nyheter

Hållbarhetsrapportering: Första utkasten till standarder presenterade

Nu har EFRAG gått ut med de första utkasten till standarder för hållbarhetsrapportering. FAR kommer att engagera sig i remissen – som berör såväl revisorer, som redovisningskonsulter lönekonsulter och skatterådgivare.

Skydda dig mot bedrägerier i samband med betalningsuppdrag
2022-04-26
FAR-bloggen

Skydda dig mot bedrägerier i samband med betalningsuppdrag

I spåren av den ryska invasionen av Ukraina och de sanktioner som införts mot främst Ryssland ser FAR att bedrägeriförsöken ökar och riskerna blir större. I FAR-bloggen reder Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, ut begreppen och ger råd om hur du kan agera.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
 • Excel för ekonomer Du lär dig hur du bygger kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler samt funktioner för redovisning. Excel för ekonomer visar hur du sparar mycket tid och hur den gör dig effektiv samt professionell i ditt arbete. Kalkylbladsfunktioner Att skapa grafiska rapporter Spara tid och undvik fel genom att automatisera ofta förekommande uppgifter Hantering av stora datamängder Sammanställ information från flera olika kalkylblad
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.