FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott
2024-05-15
Press

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och växande hot mot samhället.

Kvalitetskontroller får höga betyg
2024-04-18
Nyheter

Kvalitetskontroller får höga betyg

FAR:s utvärdering av årets kvalitetskontroller av auktoriserade konsulter visar att 97 procent av de kontrollerade tycker att kontrollanten har gjort en korrekt bedömning av deras arbete och 95 procent upplever att de har fått konstruktiv feedback.

Framtiden kräver fler specialister inom controlling
Artikel

Framtiden kräver fler specialister inom controlling

Det kommer att krävas fler specialister på controllerfunktionen för att hantera den snabba utvecklingen inom hållbarhet och digitalisering. Det tror den erfarna controllern Lena Liljefors.

FAR om höstens hetaste skattefrågor
2024-04-24
Nyheter

FAR om höstens hetaste skattefrågor

Avtrappat avdrag för låneräntor för fysiska personer samt förbättringar och förenklingar när det gäller hur tidigare års underskott får användas efter en ägarförändring. Det är två av de skatteremisser som FAR behandlat och som är aktuella för att tas upp i höstbudgeten.

Vilken byrå tycker du ska bli Årets framtidsbyrå?
2024-04-03
Nyheter

Vilken byrå tycker du ska bli Årets framtidsbyrå?

Nu är det dags att utse Årets framtidsbyrå 2024. Nytt för i år är att alla som vill kan föreslå en kandidat till priset. Det viktiga är att byråns affärsmodell är tydlig, att det finns ett fokus på hållbarhet och att lönsamheten är god. 

Systemkontroll kräver gemensamt internt kvalitetskontrollsystem
2024-04-09
Nyheter

Systemkontroll kräver gemensamt internt kvalitetskontrollsystem

FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet har beslutat om hur systemkontroller av byrånätverk ska gå till efter ikraftträdandet av ISQM. Nätverk som, på central nivå, minst genomför systematiska interna kvalitetskontroller av både uppdrag och respektive medlemsbyrås kvalitetsstyrningssystem kan även fortsättningsvis ansöka om systemkontroll. För att kunna godkännas måste systemet minst motsvara samma nivå som FAR:s oberoende kvalitetskontroll.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 20
2024-05-17
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 20

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort åtta nya tillsynsärenden, Finansinspektionen ska stärka tillsynen av penningtvätt och bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Aktuella momsfrågor Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Nyhet
  CSRD - hållbarhetsrapportering enligt nya EU-lagen En kurs för dig som vill lära dig mer om de nya lagstadgade reglerna kring rapportering av hållbarhet, CSRD. Du kommer att få en introduktion till CSRD och ESRS, både vad vi vet idag och hur tidsplanenen ser ut framåt.
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla styrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dessa.
 • Revisionsmässiga problem En kurs för dig som är revisor om de typiska problem och dilemmans som revisorer kan ställas inför. Kursen ger dig vägledning i hur du bör resonera, agera och rapportera i dessa svåra situationer.
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar