FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

Nya regler om hållbarhetsrapportering
2024-02-19
Nyheter

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Regeringen har presenterat en lagrådsremiss om nya regler för hållbarhetsrapportering. Förslaget innebär höjda gränsvärden och en senareläggning av tidpunkten för den första rapporteringen. FAR kommer att utvärdera hur granskningsuppdragen påverkas om regeringens förslag går igenom.

Enklare momsregler för företag
2024-02-22
Nyheter

Enklare momsregler för företag

Regeringen vill förenkla momsreglerna för företag som säljer begagnade varor eller vill skänka varor till välgörenhet. FAR har länge påtalat behovet av ändrade regler och är positiv till att det nu tillsätts en utredning för att se över regelverket.

Håll koll på alla regelverk med FAR Online
Artikel

Håll koll på alla regelverk med FAR Online

Som ekonom behöver du ha god kunskap om ekonomiska regelverk och hålla dig uppdaterad om regeländringar på området. På FAR Online finns alla ekonomiska regelverk samlade på ett ställe. Tjänsten uppdateras vid regeländringar och har alltid den senaste versionen tillgänglig.

Fyra skatteverksamheter godkända
2024-02-07
Nyheter

Fyra skatteverksamheter godkända

Fyra skatteverksamheter som blev kvalitetskontrollerade under hösten har blivit godkända. Resultatet har fastställts av kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet.

Var med och påverka Reko 2025
2024-02-02
Nyheter

Var med och påverka Reko 2025

I år är det dags att ta fram en ny och uppdaterad version av Reko, svensk standard för redovisnings- och lönetjänster. Fokus för den nya versionen ligger på konsultens roll och ansvar.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 7
2024-02-16
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 7

Regeringen stärker arbetet med att återta brottsvinster, Bolagsverket vill ha utökade kontrollmöjligheter och OECD fortsätter kampen mot skadlig skattepraxis. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Samhällsnytta när revisorn rättar fel
2024-02-06
Press

Samhällsnytta när revisorn rättar fel

Revision handlar inte bara om att granska ett företags årsredovisning och skriva en revisionsberättelse.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Aktuella momsfrågor Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Nyhet
  CSRD - hållbarhetsrapportering enligt nya EU-lagen En kurs för dig som vill lära dig mer om de nya lagstadgade reglerna kring hållbarhetsrapportering, CSRD. Du kommer att få en introduktion till CSRD och ESRS, både vad vi vet idag och hur tidsplanenen ser ut framåt.
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla styrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dessa.
 • Revisionsmässiga problem En kurs för dig som är revisor om de typiska problem och dilemmans som revisorer kan ställas inför. Kursen ger dig vägledning i hur du bör resonera, agera och rapportera i dessa svåra situationer.
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar