FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

Hållbarhet på globala agendan
2021-03-25
Nyheter

Hållbarhet på globala agendan

Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll att spela för att hjälpa företag och organisationer att nå FN:s globala mål kring en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i världen.

FAR har uppdaterat mallar för omställningsstöd för mars och april 2021
2021-04-07
Nyheter

FAR har uppdaterat mallar för omställningsstöd för mars och april 2021

EU-kommissionen har godkänt Sveriges statsstödsansökan om att få ge omställningsstöd till krisdrabbade företag även i mars och april 2021. Sista ansökningsdag är 30 juni.

Controllern är en viktig gatekeeper för att fånga upp indikationer på oetiska affärer och beteenden
2021-04-08
Inspiration

Controllern är en viktig gatekeeper för att fånga upp indikationer på oetiska affärer och beteenden

Hallå där Anna Romberg, EVP Legal Compliance and Governance på Getinge och föreläsare på FAR:s Controllerdag den 27 maj!

Medlemsrådgivningen: Det här undrar revisorerna om omställningsstödet
2021-03-30
Nyheter

Medlemsrådgivningen: Det här undrar revisorerna om omställningsstödet

Omställningsstödet leder till många frågor från revisorerna. Nu har FAR:s medlemsrådgivning svarat på de mest vanligt förekommande.

Vill din byrå delta i ett pilotprojekt om RPA för redovisningsverksamhet?
2021-03-25
Nyheter

Vill din byrå delta i ett pilotprojekt om RPA för redovisningsverksamhet?

FAR ger er nu tillsammans med automationsbolaget bots& en unik möjlighet att vara med i ett pilotprojekt.

Förslag till förändrade regler för bolagsstyrning i Storbritannien kan påverka framtidens revision
2021-03-30
Nyheter

Förslag till förändrade regler för bolagsstyrning i Storbritannien kan påverka framtidens revision

Den brittiska regeringen har lämnat förslag till förändrade regler för bolagsstyrning och revision i Storbritannien. Förslagen kan få stor påverkan i Storbritannien men även på det arbete som sker på EU-nivå och därmed Sverige.

– Det handlar om hela ekosystemet inom bolagsstyrning där revision är en av delarna, det kan få stor påverkan på vår bransch och framtidens revision, så frågan har hög prioritet, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd i FAR.

Om min kund vill skriva upp byggnader och mark – vad ska jag som redovisningskonsult tänka på?
2021-03-30
Nyheter

Om min kund vill skriva upp byggnader och mark – vad ska jag som redovisningskonsult tänka på?

Birgitta Åhlander & Camilla Carlsson tipsar!

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Nyhet
  Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Nyhet
  Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • FAR:s Controllerdag 2021 Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • FAR:s lokala dagar 2021 På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset  
 • IFRS – fördjupning Denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.