FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

FAR är på plats i Almedalen 2024
2024-06-13
Nyheter

FAR är på plats i Almedalen 2024

Den 25-28 juni arrangeras Almedalsveckan där FAR i år medverkar både med egna event och som experter i andra panelsamtal och möten.

ISA för LCE föreslås bli god revisionssed i Sverige
2024-06-14
Nyheter

ISA för LCE föreslås bli god revisionssed i Sverige

Revisorsinspektionen föreslår att ISA för LCE ska kunna tillämpas vid revision av mindre komplexa företag i Sverige. FAR välkomnar förslaget.

Redo för allmän fastighetstaxering?
Artikel

Redo för allmän fastighetstaxering?

En allmän fastighetstaxering inträffar var sjätte år. Inför 2025, när det är dags igen, håller skatterådgivarna och parhästarna Ida Westgren och Ida Gabre Brånby en kurs i fastighetstaxering. De menar att många betalar för hög fastighetsskatt i onödan och att de i kursen vill ge verktyg och kunskap för att undvika sådana misstag.

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott
2024-05-15
Press

Elva åtgärder för att bekämpa ekobrott

Ekobrott, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet, utgör ett allvarligt och växande hot mot samhället.

Ny rekommendation för redovisning av ersättningsfonder
2024-06-19
Nyheter

Ny rekommendation för redovisning av ersättningsfonder

FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning har tagit fram en ny rekommendation som ska tydliggöra hur skattemässiga ersättningsfonder ska hanteras i redovisningen.

FAR välkomnar skärpta lagar mot ekobrott
2024-06-14
Nyheter

FAR välkomnar skärpta lagar mot ekobrott

Kriminalisering av företagskapning, utökade kontrollmöjligheter för Skatteverket och ökade krav på bostadsrättsföreningar att offentliggöra sin årsredovisning. Det var några av de förslag som FAR presenterade i en rapport under våren. Nu vill regeringen att åtgärderna införs i svensk lag.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 24
2024-06-13
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 24

Nya krav om hållbarhet i Revisorsinspektionens föreskrifter, förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring och nya åtgärder mot den kriminella ekonomin. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

  • Aktuella momsfrågor Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag.
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • CSRD - hållbarhetsrapportering enligt nya EU-lagen En kurs för dig som vill lära dig mer om de nya lagstadgade reglerna kring rapportering av hållbarhet, CSRD. Du kommer att få en introduktion till CSRD och ESRS, både vad vi vet idag och hur tidsplanenen ser ut framåt.
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla styrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
  • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dessa.
  • Revisionsmässiga problem En kurs för dig som är revisor om de typiska problem och dilemmans som revisorer kan ställas inför. Kursen ger dig vägledning i hur du bör resonera, agera och rapportera i dessa svåra situationer.
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar