FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

Historiskt beslut om standard för kommunal räkenskapsrevision
2022-06-16
Press

Historiskt beslut om standard för kommunal räkenskapsrevision

Nu lanseras för första gången en enhetlig standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden bidrar till en granskning av hög kvalitet, som är förutsägbar och kan ligga till grund för jämförelser inom den kommunala sektorn. Bakom den nya standarden står FAR, SKR och Skyrev.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 25
2022-06-23
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 25

Tuffare tider för svensk ekonomi, redovisning av kryptotillgångar och omställningslyft ska hjälpa företag nå klimatmålen är några av alla de nyheter du hittar i Utblick vecka 25.

Nya regler för hållbarhetsredovisning får grönt ljus
2022-06-27
Nyheter

Nya regler för hållbarhetsredovisning får grönt ljus

I hållbarhetsrapporterna för 2024 ska större företag redovisa enligt de skärpta redovisningsreglerna CSRD. Det har EU-parlamentet klubbat igenom.

Fråga redovisningskonsulten om sänkt dieselskatt
2022-06-28
Nyheter

Fråga redovisningskonsulten om sänkt dieselskatt

Runt 25 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbrukssektorn får sänkt dieselskatt. Återsökningsprocessen kan vara komplex, så FAR rekommenderar att företagaren rådgör med sin redovisningskonsult.

41 redovisningskonsulter klarade auktorisationen
2022-06-15
Nyheter

41 redovisningskonsulter klarade auktorisationen

Stort grattis till de 41 redovisningskonsulter som fick godkänt resultat på vårens examensprov och därmed har rätt att använda titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och bli ordinarie medlem i FAR.

14 lönekonsulter klarade auktorisationen
2022-06-15
Nyheter

14 lönekonsulter klarade auktorisationen

Stort grattis till de 14 lönekonsulter som fick godkänt resultat på vårens examensprov och därmed har rätt att använda titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR och bli ordinarie medlem i FAR.

Nytt sanktionspaket mot Ryssland påverkar branschen
2022-06-10
Nyheter

Nytt sanktionspaket mot Ryssland påverkar branschen

EU:s nya sanktionspaket med anledning av kriget i Ukraina förbjuder revision, redovisningstjänster och skatterådgivning till ryska staten eller bolag etablerade i Ryssland.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
 • Excel för ekonomer Du lär dig hur du bygger kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler samt funktioner för redovisning. Excel för ekonomer visar hur du sparar mycket tid och hur den gör dig effektiv samt professionell i ditt arbete. Kalkylbladsfunktioner Att skapa grafiska rapporter Spara tid och undvik fel genom att automatisera ofta förekommande uppgifter Hantering av stora datamängder Sammanställ information från flera olika kalkylblad
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till events och webbinarier