FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

Frågor och svar om Esef
Artikel

Frågor och svar om Esef

FAR har sammanställt frågor och svar för några av de frågeställningar som uppkommit i samband med att företag nu förberett sig för att för första gången upprätta sina års- och koncernredovisningar enligt Esef.

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU)
2022-01-21
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU)

FAR:s operativa grupp Normgivning - Revision ser årligen och vid behov över rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU) utfärdade av FAR.

Uppdatering av RevR 12 med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
2022-01-21
Nyheter

Uppdatering av RevR 12 med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

FARs rekommendation RevR 12 har uppdaterats med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU)
2022-01-12
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU)

FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning ser årligen och vid behov över rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU) i redovisningsfrågor utfärdade av FAR.

IAASB fokuserar på hållbarhetsfrågor
2022-01-17
Nyheter

IAASB fokuserar på hållbarhetsfrågor

Den internationella standardsättaren IAASB har presenterat en ny arbetsplan för 2022–2023. Tydligt är att hållbarhet ligger högt på agendan.

En god kommunal hushållning poängterar revisorns roll i samhällsstrukturen
2022-01-19
Nyheter

En god kommunal hushållning poängterar revisorns roll i samhällsstrukturen

Kommunernas skuldsättning blir allt högre, dess åtaganden i de kommunala företagen ökar och demografin förändras. Hur ser då möjligheterna ut för en god ekonomistyrning?

Uppdaterade regler och aktuella rättsfall på FAR:s fåmansföretagardag
2022-01-18
Nyheter

Uppdaterade regler och aktuella rättsfall på FAR:s fåmansföretagardag

Uppdatering för upprättade av årsredovisning, nya bilförmånsregler och aktuella rättsfall var några av frågorna som var högst på agendan på FAR:s Fåmansföretagardag.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Nyhet
  ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i främst mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns och att föreslå förbättringar både i din egen verksamhet och för dina kunders.
 • Excel för ekonomer Du lär dig hur du bygger kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler samt funktioner för redovisning. Excel för ekonomer visar hur du sparar mycket tid och hur den gör dig effektiv samt professionell i ditt arbete. Kalkylbladsfunktioner Att skapa grafiska rapporter Spara tid och undvik fel genom att automatisera ofta förekommande uppgifter Hantering av stora datamängder Sammanställ information från flera olika kalkylblad
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.