FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

Historiskt beslut om standard för kommunal räkenskapsrevision
2022-06-16
Press

Historiskt beslut om standard för kommunal räkenskapsrevision

Nu lanseras för första gången en enhetlig standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden bidrar till en granskning av hög kvalitet, som är förutsägbar och kan ligga till grund för jämförelser inom den kommunala sektorn. Bakom den nya standarden står FAR, SKR och Skyrev.

Penningtvätt – lär dig se varningsflaggorna
Artikel

Penningtvätt – lär dig se varningsflaggorna

Upptäcker du märkliga transaktioner i din kunds bokföring? Verkar bolaget ta ut överpris från någon av sina kunder? Uppfyller fakturorna från ett visst företag inte bokföringslagens krav? Misstänker du penningtvätt – anmäl till finanspolisen!

Planera höstens utbildningstimmar
Artikel

Planera höstens utbildningstimmar

Nu är det hög tid för revisorer, redovisningskonsulter och lönekonsulter att boka utbildningar inför hösten 2022. FAR:s lokala dagar, nyhetsdagar och utbildningspaket är några tips på hur du får en bra balans mellan ny kunskap och nödvändig repetition. Och självklart har du möjlighet att delta i utbildningarna online. 

Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina
2022-06-10
Nyheter

Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

EU:s nya sanktionspaket med anledning av kriget i Ukraina förbjuder revision, redovisningstjänster och skatterådgivning till ryska staten eller bolag etablerade i Ryssland.

Flera uppdateringar i Reko 2023
Artikel

Flera uppdateringar i Reko 2023

Reko-standarden gavs ut första gången 2008 och målsättningen har hela tiden varit att standarden ska säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster.

190 560 årsredovisningar lämnades in digitalt januari-juli
Artikel

190 560 årsredovisningar lämnades in digitalt januari-juli

Nästan fyra av tio årsredovisningar som hittills lämnats in till Bolagsverket 2022 har lämnats in digitalt.

FAR summerar 2021/ 2022 – allt fler nöjda medlemmar och rekordmånga utbildningsdeltagare
2022-08-11
Nyheter

FAR summerar 2021/ 2022 – allt fler nöjda medlemmar och rekordmånga utbildningsdeltagare

Efter två år med pandemin har FAR anpassat sig till ett nytt – och framgångsrikt – sätt att driva verksamheten. Organisationens årsredovisning för 2021/2022 visar en omsättning på drygt 175, 5 miljoner kronor och ett resultat på drygt sex miljoner kronor.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

  • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
  • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
  • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
  • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar