FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

LCE – Less Complex Entities
2021-10-11
Event

LCE – Less Complex Entities

Har du frågor om förslaget till revisionsstandard för mindre komplexa företag?
FAR berättar mer om vad förslaget innebär och svarar på dina frågor!

Ekonomikation – hur kommunicerar du ekonomisk information?
2021-10-04
Event

Ekonomikation – hur kommunicerar du ekonomisk information?

Varför är det så svårt att nå ut med ekonomisk information i organisationen? Matti Skoog och David Loid har jobbat med och forskat kring den frågan i över 20 år.

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium!

FAR vägleder till ISQM
2021-10-07
Nyheter

FAR vägleder till ISQM

ISQM, som träder i kraft 15 december 2022, innebär ett nytt sätt för revisionsbyråer att hantera den egna byråns kvalitetsfrågor. FAR har tagit fram en vägledning som stöd för implementering och under hösten och vintern ges kurser i vad ISQM innebär och hur vägledningen kan användas.

Fortsatt starkt förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen
2021-10-04
Nyheter

Fortsatt starkt förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen

Förtroendet för revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare är fortsatt starkt och har ökat det senaste året. Det visar den senaste undersökningen som Kantar Sifo gjort på uppdrag av FAR.  

FAR:s medlemspanel om auktorisationens värde och mallar för coronastöd
2021-10-08
Nyheter

FAR:s medlemspanel om auktorisationens värde och mallar för coronastöd

September månads frågor i FAR:s medlemspanel fokuserade på värdet av auktorisation för redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. För revisorer handlade frågorna om hur väl FAR:s mallar för korttidsstödet har fungerat.

Det är en affärsrisk att inte jobba med hållbarhet
2021-09-24
Nyheter

Det är en affärsrisk att inte jobba med hållbarhet

Kopplingen mellan kronor, ören och hållbarhet är betydande. Revisions- och rådgivningsbranschen behöver ta detta på allvar – och hjälpa kunderna längs vägen. Det menar fyra ledande branschexperter i FAR:s paneldiskussion om hållbarhet.

Grattis Auktoriserade Skatterådgivare FAR oktober 2021
2021-10-14
Nyheter

Grattis Auktoriserade Skatterådgivare FAR oktober 2021

Den 13 oktober anordnade FAR ett tillfälle för skatterådgivare som vill auktorisera sig. Här är alla som fått godkänt.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset
 • IFRS – fördjupning Under denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.