FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

Seminarium: Hur kan branschen bidra till att vi når klimatmålen?
2021-09-01
Event

Seminarium: Hur kan branschen bidra till att vi når klimatmålen?

I samband med FAR:s årsstämma är du välkommen att delta i ett digitalt seminarium om hållbarhet på temat ”Hur kan branschen bidra till att vi når klimatmålen”.

Framtidsfrågor i fokus för FAR:s expertnätverk
2021-09-15
Nyheter

Framtidsfrågor i fokus för FAR:s expertnätverk

LCE, revisionsplikten och kommunal räkenskapsrevision. Det är några av frågorna på agendan för FAR:s expertnärverk under hösten.

Det här gäller vid revisorns granskning av evenemangsstöd
2021-09-08
Nyheter

Det här gäller vid revisorns granskning av evenemangsstöd

Har du kunder som behöver hjälp med evenemangsstöd? Då kan du använda de mallar FAR tagit fram till ansökan om omställningsstöd för vägledning.

Hållbarhetskurser för ekonomer: "Ekonomi och verksamhetsstyrning är en förutsättning för att nå hållbarhetsmål"
2021-09-07
Inspiration

Hållbarhetskurser för ekonomer: "Ekonomi och verksamhetsstyrning är en förutsättning för att nå hållbarhetsmål"

I höst ger FAR en rad kurser inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning, bland annat för dig som är redovisningsekonom, controller eller ekonomiansvarig. Insikten att hållbarhet måste genomsyra all verksamhet i en organisation är utgångspunkten för FAR:s utbildningar i ämnet.

Högt betyg för FAR:s utbildningar
2021-09-10
Nyheter

Högt betyg för FAR:s utbildningar

Tolv av FAR:s alla lärare fick högsta betyg av sina kursdeltagare under läsåret 2020/21. Det är rekord och utvärderingar visar, att trots ett exceptionellt år ligger utbildningarna på samma höga nivå som tidigare. Nu fortsätter arbetet med att utveckla kurser online, samtidigt som utbildningar med deltagarna på plats i klassrummet är tillbaka.

Årets framtidsbyrå 2021 – nominerade byråer
2021-08-27
Nyheter

Årets framtidsbyrå 2021 – nominerade byråer

Nu har juryn bestämt sig. De här tre byråerna har nominerats till Årets framtidsbyrå 2021.

Nio nominerade till pris för Sveriges bästa årsredovisning
2021-08-30
Press

Nio nominerade till pris för Sveriges bästa årsredovisning

Vilka börsföretag har gjort Sverige bästa årsredovisningar för 2020? Den 30 september vet vi för då presenteras vinnarna – och redan nu finns det tre nominerade i varje storleksklass.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset  
 • IFRS – fördjupning Under denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.