INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Moms vid varuhandel (B2B)

 • Öka din kunskap om momshantering vid varuförsäljning inom och utanför EU
 • Lär dig reglerna kring förvärvsbeskattning 
 • Förstå regelverket kring trepartshandel 
 • Lär dig vad som gäller vid redovisning och fakturering av handel med varor mellan företag 
 • Praktiska tips 
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna onlinekurs ökar din kunskap om hur moms hanteras vid varuförsäljning till företag i annat EU-land, samt om import och inköp av varor. Kursen passar dig som arbetar i företag med varuförsäljning och import, oavsett om du arbetar på ekonomiavdelning, är redovisningskonsult eller är revisor. Vi går igenom momshantering och vad du bör tänka på vid försäljning av varor som finns i Sverige, men som transporteras till ett annat land i eller utanför EU. Ett avsnitt ägnas åt när företag i Sverige förvärvar varor som transporteras hit och de regler som då gäller när en köpare ska förvärvsbeskattas för inköp. Kursavsnitten varvas med praktiska tips. 

Du får också svar på frågor kopplade till EU-försäljning med den så kallade reservregeln och regelverken kring en transaktion där det finns en transport, men där varan vidareförsäljs av flera parter i flera led – och vilka konsekvenser det får för momshanteringen. Avslutningsvis behandlar kursen redovisning och fakturering vid handel av varor mellan företag. 

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och exempel på tillämpningar. Du har möjlighet att stämma av vad du lärt dig mellan föreläsningarna och genom ett sluttest, som också säkerställer att du har tillgodogjort dig kursens innehåll.

 • Olika typsituationer vid försäljning av varor
 • EU-försäljning av varor
 • Krav för VAT-nummer och periodisk sammanställning
 • Presumtionsregeln för transport
 • Att tänka på för att underlätta hanteringen
 • Överföring av varor till annat EU-land
 • Monteringsleveranser
 • Omvänd skattskyldighet
 • Export av varor
 • Inköp av varor från annat EU-land
 • Redovisning momsdeklarationen
 • Import
 • Reservregeln vid förvärv av varor som transporteras mellan andra EU-länder
 • Trepartshandel
 • Kedjetransaktioner
 • Handel med fler än tre parter
 • Redovisningsskyldighetens inträde

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader