INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift

I denna onlinekurs får du teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning. Utgångspunkten är reglerna i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Du får en översikt i redovisnings- och juridikperspektiven för dessa områden.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Frågorna som rör fortsatt drift och kontrollbalansräkning är ständigt aktuella både för revisorer och redovisningskonsulter. En felaktig hantering kan få stora konsekvenser för styrelsen och det finns ett stort värde av en proaktiv hantering från revisorer och konsulter. Kursen tar upp grunderna såväl som de områden man behöver vara särskild uppmärksam kring. Du får detaljerad kunskap kring praxis och hur du bör agera i olika vanliga situationer.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på ekonomiavdelning eller revisor och som kommer i kontakt med frågor kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift.

Kursinnehåll

 • ABLs ramar för redovisning i KBR situation inom K2 och K3
 • Kapitaltäckningsreglerna i ABL
 • Fortsatt drift problematiken
 • Årsredovisning när fortsatt drift inte föreligger
 • Kapitaltäckningsgarantier

Bra att veta

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du kan grunderna inom bolagsrätt. Om du saknar grundläggande kunskap om moms kan du gå onlinekursen Styrelsens ansvar.

Lärare

Martin Johansson, jurist.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 120 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i tolv månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.

Utbildningspaket online

I Utbildningspaketet online får du som kvalificerad ekonom allt från korta nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Detta ingår i utbildningspaketet

 • En nyhetsdag online
 • Fri tillgång till sex olika nyhetswebbinarier
 • Fri tillgång till över 50 olika onlinekurser