Vidareutbildning auktoriserad revisor

För dig som är auktoriserad revisor är utbildning viktig för att upprätthålla din kompetens.

FAR:s utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt aktuella problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll.

Utbildningskrav

En medlem ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. I FAR:s yrkesetiska regler, regel 6, behandlas vidareutbildning. Där regleras ett utbildningskrav om minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Vidareutbildningskravet är en del i kvalitetskontrollen.

Vidareutbildning

Antal timmar

Aktualitet och fördjupningskurser  
Aktualitetsveckan 34
Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier 28
Revisorsdagarna 21
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning och skatt 14/18
   
Aktualitetsdagar  
Fåmanföretagardagen 7
Skattedagen 6
Redovisningsdagen 6
Fastighetsdagen 7
IFRS-dagen 4
Ideella föreningar – civilrätt, redovisning och skatt 7
Stiftelsedagen – civilrätt, redovisning och skatt 7
   
Kvalificerade revisionskurser  
Avvikande revisionsberättelser 7
Revision i bostadsrättsföreningar 7
Revisorsdagarna 18
Praktisk revision
7
   
Kvalificerade redovisningskurser  
Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 7
IFRS - koncernredovisning och leasing 7
IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda 7
IFRS - grunder, intäkter, nedskrivningar och skatter 7
Kassaflödesanalys för koncern 7
Koncernredovisning II 14
God redovisningssed i bostadsrättsföreningar 7
God redovisningssed i fastighetsföretag 7
   
Kvalificerade skattekurser  
Brush up – skattefrågor i det ägarledda företaget 14
Aktuella momsfrågor 7
Transfer Pricing 7
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt 14/18
Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag 14
Kvalificerade skattefrågor i fåmansföretag 14
   
Webbinarier  
Nyheter i IFRS  
Budgetproppen  
Inför årsslutet  
Momsnyheter  
Deklaration av K10  
Bolagsdeklaration  
   
Onlinekurser   
Penningtvätt  
Koncernbidrag och aktieägartillskott  
Förmåner och representation  
Vanliga momsfrågor  
Importmoms  
Regelverken för KBR och fortsatt drift  
Löpande bokföring  
K2-regelverket  
K3-regelverket  
Granskning av KBR och fortsatt drift  
Fastighetsmoms  
Intäktsredovisning   
Kassaflödesanalys – grund  
Kassaflödesanalys – fördjupning  
Grunden till Hållbarhetsredovisning  
Styrelsens ansvar  
Excel Bas  
Excelfunktioner fördjupning  
Excel pivottabeller   

Utbildningstimmar

Fr. o. m. 1 juli 2011 har FAR justerat antalet vidareutbildningstimmar i enlighet med IFACs gällande regler om effektiva utbildningstimmar. Innehållet i kurserna är det samma men vidareutbildningstimmarna har justerats med 1 timme per kursdag.

Du kan gå kurserna hos FAR, internt inom byrån, eller hos annan utbildningsarrangör.

Våra medlemskap

 • Medlemskap

  Bas

  Basmedlemskapet är för dig som är anställd på en revisions- eller redovisningsbyrå, men inte är auktoriserad eller uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. På din arbetsplats ska det finnas minst en ordinarie FAR-medlem.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Ordinarie

  Vårt ordinarie medlemskap vänder sig till dig som är verksam i ett revisions- eller redovisningsföretag och redan är auktoriserad revisor eller har för avsikt att bli auktoriserad redovisningskonsult, auktoriserad lönekonsult eller auktoriserad skatterådgivare.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Student

  Studentmedlemskapet är för dig som studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

  Läs mer