Vidareutbildning auktoriserad revisor

För dig som är auktoriserad revisor är utbildning viktig för att upprätthålla din kompetens.

FAR:s utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt aktuella problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll.

Utbildningskrav

En medlem ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. I FAR:s yrkesetiska regler, behandlas vidareutbildning. Där regleras ett utbildningskrav om minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Vidareutbildningskravet är en del i kvalitetskontrollen.

Vidareutbildning

Antal timmar

Aktualitet och fördjupningskurser  
Aktualitetsveckan – 3 dagar 34
FAR:s lokala dagar 12
Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier 28
Revisorsdagarna 21
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning och skatt 14
   
Aktualitetsdagar  
Fåmanföretagardagen 7
Skattedagen 6
Redovisningsdagen 6
Fastighetsdagen 7
IFRS-dagen 4
Ideella föreningar – civilrätt, redovisning och skatt 7
Stiftelsedagen – civilrätt, redovisning och skatt 7
   
Kvalificerade revisionskurser  
Avvikande revisionsberättelser 7
Revision i bostadsrättsföreningar 7
Revisorsdagarna 18
Inför kvalitetskontrollen 7
Kommunal räkenskapsrevision 6
Kontanthandel - redovisning och revision 7
Revisionsmässiga problem  7
Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag  4
Revision i bygg- och anläggningsföretag  7
   
Kvalificerade redovisningskurser  
Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 7
IFRS - koncernredovisning och leasing 7
IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda 7
IFRS - grunder, intäkter, nedskrivningar och skatter 7
Kassaflödesanalys för koncern 7
Koncernredovisning II 14
God redovisningssed i bostadsrättsföreningar 7
God redovisningssed i fastighetsföretag 7
   
Kvalificerade skattekurser  
Brush up – skattefrågor i det ägarledda företaget 14
Aktuella momsfrågor 7
Transfer Pricing 7
Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt 14
Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag 14
Kvalificerade skattefrågor i fåmansföretag 14
   
Webbinarier  
Nyheter i IFRS  
Budgetproppen  
Inför årsslutet  
Momsnyheter  
Deklaration av K10  
Bolagsdeklaration  

Onlinekurser
Nedan visas ett urval av onlinekurser. Se alla relevanta kurser här.

Penningtvätt grund
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Förmåner
Vanliga momsfrågor
Importmoms
Regelverken för KBR och fortsatt drift
Löpande bokföring
K2-regelverket
K3-regelverket
Granskning av KBR och fortsatt drift
Fastighetsmoms
Intäktsredovisning 
Kassaflödesanalys – grund
Kassaflödesanalys – fördjupning
Grunden till Hållbarhetsredovisning
Styrelsens ansvar
Excel Bas
Excelfunktioner fördjupning
Excel pivottabeller 

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar