Auktorisation och vidareutbildning

När du har arbetat några år på byrå kan det vara dags att ta nästa steg i karriären. Du kanske redan är basmedlem i FAR. Genom att satsa på att bli auktoriserad öppnas möjligheten att bli ordinarie medlem i FAR.

Auktorisation

Det finns fyra titlar inom FAR som bygger på auktorisation:

 

Ytterligare en titel finns bland FAR:s ordinarie medlemmar – Godkänd Revisor. Numera sker endast auktorisation av revisorer.

Vägen till att auktorisation ser lite olika ut beroende på vilken yrkesroll du har. Läs mer om hur du gör för att bli auktoriserad och medlem i FAR.

Vidareutbildning

FAR:s medlemmar ska uppnå och bibehålla professionell kompetens och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att kunderna får professionell service. Det sker genom vidareutbildning. Ordinarie medlemmar ska planera och genomföra minst 120 timmar (minst 20 timmar per år) under en treårsperiod, varav 60 timmar ska vara verifierbara, det vill säga det ska finnas dokumentation som visar att utbildningen har genomförts. Mer information om kraven finns att läsa i FAR:s EtikR 4 Vidareutbildning.

FAR:s utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt aktuella problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll.

Auktorisation

 • Auktoriserad Lönekonsult FAR

  Auktoriserad Lönekonsult FAR

  När du har arbetat några år på redovisnings- eller revisionsbyrå som extern konsult kan det vara dags att ta steget att bli Auktoriserad Lönekonsult FAR. Här kan du läsa mer om hur du gör.

 • Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

  Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

  När du har arbetat några år på redovisnings- eller revisionsbyrå som extern konsult kan det vara dags att ta steget att bli Auktoriserad Redovisningskonsult FAR. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga samt få tips på utbildningar som är lämpliga att genomföra före auktorisation.

 • Auktoriserad revisor

  Auktoriserad revisor

  När du har arbetat några år som revisor kan det vara dags att ta steget att bli auktoriserad revisor och medlem i FAR. Här kan du läsa mer om hur du gör samt få tips på utbildningar som är lämpliga att genomföra före auktorisation.

 • Auktoriserad Skatterådgivare FAR

  Auktoriserad Skatterådgivare FAR

  När du har arbetat några år som skatterådgivare på skatterådgivnings-, redovisnings- eller revisionsbyrå kan det vara dags att ta steget att bli Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Här kan du läsa mer om hur du gör.

 • Licensierad revisor i finansiella företag

  Licensierad revisor i finansiella företag

  Företag som står under Finansinspektionens tillsyn ska ha minst en vald revisor som är licensierad. Här kan du läsa mer om hur du gör för att bli licensierad finansiell revisor.

FAR:s utbildningsplaner för vidareutbildning

 • Vidareutbildning auktoriserad revisor

  Vidareutbildning auktoriserad revisor

  För dig som är auktoriserad revisor är utbildning viktigt för att upprätthålla din kompetens. FAR:s utbildningsplaner är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt aktuella problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll.

 • Vidareutbildning Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

  Vidareutbildning Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

  Rätt utbildning är viktigt för att upprätthålla din kompetens. FAR:s utbildningsplaner är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom redovisning, skatt och moms samt aktuella problemställningar som du ställs inför i din yrkesroll.

 • EtikR4 Vidareutbildning

  EtikR4 Vidareutbildning

  FAR:s medlemmar ska uppnå och bibehålla professionell kompetens och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att kunderna får professionell service.

Våra medlemskap

 • Medlemskap

  Bas

  Basmedlemskapet är för dig som är anställd på en revisions- eller redovisningsbyrå, men inte är auktoriserad eller uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. På din arbetsplats ska det finnas minst en ordinarie FAR-medlem.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Ordinarie

  FAR:s ordinarie medlemskap vänder sig till dig som är verksam i ett revisions- eller redovisningsföretag och redan är auktoriserad revisor eller har för avsikt att bli auktoriserad redovisningskonsult, auktoriserad lönekonsult eller auktoriserad skatterådgivare.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Student

  Studentmedlemskapet är för dig som studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

  Läs mer