Stiftelsedagen – redovisning, civilrätt, skatt

Du får en genomgång av civilrättsliga och redovisningsmässiga frågor samt skatterättsliga regler för stiftelser. Kursen är huvudsakligen inriktad på stiftelser som omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser.  

 • Civilrätt 
 • Skattefrågor 
 • Redovisning 
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en genomgång av stiftelselagens regler bland annat avseende stiftelseförordnande, förvaltningsformer, registrering och tillsyn. Därefter behandlas vilka krav som gäller för redovisning i stiftelser. På skatteområdet görs en genomgång av de specifika regler som gäller för stiftelser. Vad som civilrättsligt kan delas ut och vad som skattemässigt i förekommande fall måste delas ut i en avkastningsstiftelse för att behålla skattestatusen behandlas särskilt. Specifika frågor för pensionsstiftelser berörs inte. 

Kursinnehåll

Civilrätt 

 • Olika stiftelseformer 
 • Stiftelseförordnande 
 • Två förvaltningsformer – egen och anknuten förvaltning 
 • Registrering och tillsyn 
 • Ändring av föreskrifter och avveckling av stiftelse 

Skattefrågor 

 • Grundläggande skatteregler för stiftelser 
 • Inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser 
 • Allmännyttiga ändamål 
 • Fullföljds- och verksamhetskravet 
 • Beskattning av fastighetsinkomster 
 • Byte av skattestatus 

Redovisning 

 • Bokföringsskyldighet 
 • Årsredovisning och årsbokslut – innehåll och utformning 
 • Offentliggörande och revision 
 • Avkastningsbegreppet i en stiftelse – disponibla medel för stiftelsens ändamål 
 • Finansiella instrument – värdering och redovisning 
 • K3 och K2 – tillämpningen i stiftelser fr.o.m. 2017 

Lärare

Online

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online