Aktuella momsfrågor

Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursens fokus ligger på aktualiteter som påverkar din momshantering i praktiken. Du får dessutom reda på vanliga fel, men också vilka möjligheter som står till buds. Exempel på områden där nyheter kommer beröras under kursen är:

 • Nya lagförslag 2025.
 • Aktuella rättsfall & ställningstaganden 2024.
 • Internationell handel – Nyheter & aktuella frågeställningar.
 • Hantering av moms vid omstrukturerimg - Verksamhetsöverlåtelser och köp/försäljning av dotterbolag.
 • Moms på fastighetsområdet – Nyheter & aktuella frågeställningar.
 • Moms och samfällighetsföreningar.
 • Hantering av moms vid blandad verksamhet.

"På momsområdet händer alltid mycket nytt. Från juli 2023 har vi också en ny momslag att förhålla oss till. Därför är det bra att löpande hålla sig uppdaterad. Under kursen kommer vi bland annat ta upp nya regler och rättsfall från både svenska domstolar och EU-domstolen. Vi kommer även behandla nya ställningstaganden från Skatteverket som påverkar de svenska företagens momsredovisning. Ett axplock av de högaktuella områden som vi diskuterar är frågan om handel med andra EU- länder, samfälligheters skyldighet att redovisa moms och momsfrågor kopplade till omstruktureringar. Vi lyfter även upp andra områden som ofta ger upphov till risker vid momshantering eller som är föremål för prioriterad granskning". – Pia Hedberg, lärare Aktuella momsfrågor.

Reglerna är färskvara! Kursen är därför ett måste för dig som vill hålla dig uppdaterad.

sagt om kursen

Föreläsaren var otroligt duktig och förberedd. Hon tog upp många bra exempel som var lätta att förstå och sätta in i egna sammanhang. Moms kändes plötsligt som det mest intressanta i världen!

Kursinnehåll

Genomgången varvas med praktiska exempel, aktuella skrivelser och rättsfall.

Momsnyheter 2024/2025

 • Nyheter på lagstiftningsområdet.
 • Aktuella rättsfall 2024 från våra svenska förvaltningsdomstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
 • Aktuella ställningstaganden och uttalanden från Skatteverket under 2024.
 • EU-domar som får praktisk effekt på vårt sätt att redovisa moms.

Under kursdagen berörs ett stort antal aktuella momsfrågor där nedanstående är några exempel:

 • Kort genomgång av nya momslagen.
 • Reglerna om försäljning av varor till privatpersoner i andra EU-länder (s.k. distansförsäljning).
 • Export i flera led.
 • Senaste nytt på fastighetsområdet gällande bl.a. avdragsförbudet för stadigvarande bostad, tillhandahållande av laddstolpar m.m.
 • Frågor kopplade till momshantering vid omstrukturering, bl.a. verksamhetsöverlåtelser och köp och försäljning av dotterbolag.
 • Skatteverkets ställningstagande om samfällighetsföreningars skyldighet att debitera och redovisa moms.
 • Momshantering i företag som har blandad verksamhet.

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar