Aktuella momsfrågor

Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursens fokus ligger på aktualiteter som påverkar din momshantering i praktiken. Du får dessutom reda på vanliga fel, men också vilka möjligheter som står till buds. Exempel på områden där nyheter kommer beröras under kursen är:

 • Uppföljning av de nya momsreglerna för elektroniska tjänster B2C
 • Krav på fakturans utformning
 • Internationell handel i flera led
 • Omstrukturering – Verksamhetsöverlåtelser och köp/försäljning av dotterbolag
 • Moms på fastighetsområdet
 • Moms och samfällighetsföreningar
 • Flera övriga momsnyheter, aktuella rättsfall och skrivelser

"På momsområdet händer alltid mycket nytt. Därför är det bra att löpande hålla sig uppdaterad. Under kursen kommer vi bland annat ta upp nya regler och rättsfall från både svenska domstolar och EU-domstolen. Vi kommer även behandla nya ställningstaganden från Skatteverket som påverkar de svenska företagens momsredovisning. Ett axplock av de högaktuella områden som vi diskuterar är frågan om handel med andra EU- länder, samfälligheters skyldighet att redovisa moms och momsfrågor kopplade till omstruktureringar. Vi lyfter även upp andra områden som ofta ger upphov till risker vid momshantering eller som är föremål för prioriterad granskning". – Anna Gerson, lärare Aktuella momsfrågor.

Reglerna är färskvara! Kursen är därför ett måste för dig som vill hålla dig uppdaterad.

sagt om kursen

Föreläsaren var otroligt duktig och förberedd. Hon tog upp många bra exempel som var lätta att förstå och sätta in i egna sammanhang. Moms kändes plötsligt som det mest intressanta i världen!

Kursinnehåll

Genomgången varvas med praktiska exempel, aktuella skrivelser och rättsfall.

Momsnyheter 2022/2023

 • Nyheter
 • Aktuella rättsfall 2022 från våra svenska förvaltningsdomstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
 • Ställningstaganden och uttalanden från Skatteverket
 • EU-domar som får praktisk effekt på vårt sätt att redovisa moms.

Under kursdagen berörs ett stort antal aktuella momsfrågor där nedanstående är några exempel:

 • Reglerna om försäljning av varor till privatpersoner i andra EU-länder (s.k. distansförsäljning).
 • Export i flera led.
 • Senaste nytt på fastighetsområdet gällande bl.a. avdragsförbudet för stadigvarande bostad, tillhandahållande av laddstolpar mm.
 • Frågor kopplade till momshantering vid omstrukturering, bl.a. verksamhetsöverlåtelser och köp och försäljning av dotterbolag..
 • Skatteverkets ställningstagande om samfällighetsföreningars skyldighet att debitera och redovisa moms.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar