Kommunal räkenskapsrevision

 • Kommunernas finansiella ramverk
 • Implementering och övergång
 • Revisionskontor och rollen som konsult
 • Fokus på områden där den kommunala räkenskapsrevisionen skiljer sig från en ISA-revision
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som uppdragsansvarig sakkunnigt biträde i uppdrag att utföra räkenskapsrevision, dvs. den finansiella revisionen, i kommuner, regioner, kommunalförbund eller finansiella samordningsförbund. Standard för kommunal räkenskapsrevision har stora likheter med ISA (International Standards on Auditing) och deltagarna förutsätts ha förkunskaper om ISA, ISRE och ISAE samt de regler som gäller för den kommunala redovisningen och kommuner generellt.

Under dagen går vi igenom den nya standarden och de områden som skiljer sig från en vanlig ISA-revision, men också vad ni behöver beakta vid övergång till och implementering av standarden.

Standard för kommunal räkenskapsrevision publicerades i juni 2022 och ska börja tillämpas från den 1 januari 2023. Standarden innehåller förtydliganden och särskilda tillämpningsanvisningar på områden där den kommunala särarten behöver tydliggöras och utgörs av:

 • Ramverk
 • Anvisningar för tillämpning i kommunal räkenskapsrevision av ISA samt ISRE 2410 inklusive tillämpningsanvisning för granskning av drift- och investeringsredovisning (enligt ISA 501).
 • Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper.
 • Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse.

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Kommunernas finansiella ramverk
 • Standard för kommunal räkenskapsrevision
 • Implementering och övergång
 • Revisionskontor och rollen som konsult
 • Övergripande struktur och innehåll i standarden
 • Fokus på vissa delar i standarden samt områden där den kommunala räkenskapsrevisionen skiljer sig från en normal ISA-revision:
 • Ramverk
 • Uppdragsbrev/överenskommelse – ISA 210
 • Väsentlighet – ISA 320
 • Revision av drift- och investeringsredovisning – ISA 501
 • Uttalanden - ISA 580
 • Granskning av sammanställda räkenskaper
 • Användning av specialist – ISA 620
 • Annan information – ISA 720
 • Granskning av förvaltningsberättelsen
 • Revisorns uttalanden - ISA 700
 • Granskning av delårsrapport – ISRE 2410
 • Summering och avslut

Bra att veta

Målsättningen med kursen är att du som är uppdragsansvarig ska kunna genomföra kommande uppdrag i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision och känna till vad som är viktigt att tänka på vid implementering och övergång till standarden.

Efter avslutad kurs kommer du ha en förståelse för hur räkenskapsrevision enligt standarden skiljer sig från hur uppdragen utförts tidigare, och vilka förutsättningar som gäller i relation till uppdragsgivarna, de förtroendevalda revisorerna, respektive de tjänstemän inom kommunen som berörs av revisionen.

Kursen består av en hel arbetsdag där vi varvar föreläsning med diskussioner.

För dig som har liten eller ingen erfarenhet inom kommunal räkenskapsrevision, rekommenderas Grundkurs i Kommunal räkenskapsrevision.

Lärare

Online