Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag

Utbildningen är en uppdaterings- och fördjupningsdag för dig som arbetar som revisor på företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Utbildningen vänder sig även till dig som är teammedlem. 

Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Målet är att utbildningen ska ge dig fördjupad kunskap inom de regelverk som gäller. Du får bland annat kunskap om hur nya regler kommer att påverka revisorer som arbetar med finansiella företag samt Finansinspektionens arbete med utveckling av olika regelverk och tillsynsarbete.

Program 2024

09:15 – 10:00 Registrering med kaffe/smörgås
10.00 – 10.10 Inledning
12.00 – 13.00 Lunch 
15.00 Eftermiddagskaffe serveras för de som önskar

Programmet är underframtagande och kommer fyllas på löpande.

  • Finansinspketionen informerar
  • DORA
  • RevR 15

Lärare