Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag när de upprättar bokslut samt årsredovisning. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. 

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en praktisk genomgång av reglerna kring årsredovisningens innehåll, uppställningsformer, m.m. samt de viktigaste skillnaderna mellan K-regelverken för att förstå hur valt regelverk påverkar bolagets årsredovisning. Kursen fördjupar sig även inom ett antal områden hur du i årsredovisningen praktiskt hanterar intäkter, periodisering av kostnader, varulager, anläggningstillgångar, leasing, m.m.

Kursen passar dig som arbetat med årsredovisningar i något eller några år och som vill säkerställa att du tillämpar reglerna korrekt. Kursen kan även passa dig som upprättat bokslut men som inte självständigt färdigställt årsredovisningen.

SVEN-INGE DANIELSSON, Lärare på kursen

Under den här kursen tar vi dels upp de nyheter som är i K-regelverken och går igenom erfarenheter från tillämpningen under de år som varit.  Vi ser även till att vi kommer ha gått om utrymme för att diskutera praktiska tillämpningsfrågor rörande K2 och K3 under kursen.

Kursinnehåll

  • En översikt av skillnader mellan K2 och K3
  • Årsredovisningsfrågor som påverkar valet av regelverk
  • Årsredovisningslagens regler för en rad poster i årsredovisningen utifrån de båda K-regelverken
  • Tilläggsupplysningar
  • K3-regler för rättelse av fel, byte av redovisningsprincip och ändrad uppskattning och bedömning
  • K-regelverken i relation till ABL

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-16.00

Lärare

Online