Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag när de upprättar bokslut samt årsredovisning. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. 

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en praktisk genomgång av reglerna kring årsredovisningens innehåll, uppställningsformer, m.m. samt de viktigaste skillnaderna mellan K-regelverken för att förstå hur valt regelverk påverkar bolagets årsredovisning. Kursen fördjupar sig även inom ett antal områden hur du i årsredovisningen praktiskt hanterar intäkter, periodisering av kostnader, varulager, anläggningstillgångar, leasing, m.m.

Kursen passar dig som arbetat med årsredovisningar i något eller några år och som vill säkerställa att du tillämpar reglerna korrekt. Kursen kan även passa dig som upprättat bokslut men som inte självständigt färdigställt årsredovisningen.

SVEN-INGE DANIELSSON, Lärare på kursen

Under den här kursen tar vi dels upp de nyheter som är i K-regelverken och går igenom erfarenheter från tillämpningen under de år som varit.  Vi ser även till att vi kommer ha gått om utrymme för att diskutera praktiska tillämpningsfrågor rörande K2 och K3 under kursen.

Kursinnehåll

 • En översikt av skillnader mellan K2 och K3
 • Årsredovisningsfrågor som påverkar valet av regelverk
 • Årsredovisningslagens regler för en rad poster i årsredovisningen utifrån de båda K-regelverken
 • Tilläggsupplysningar
 • K3-regler för rättelse av fel, byte av redovisningsprincip och ändrad uppskattning och bedömning
 • K-regelverken i relation till ABL

 

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-16.00

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.