Inför kvalitetskontrollen – Revisorer

Förbered dig i tid inför kvalitetskontrollen inom revision hösten 2023. Genom denna kurs får du information om de områden som kommer att granskas och kunskap om hur de ska hanteras i revisionen för en uppnå en bra kvalitet i revisionsuppdragen. Detta gäller såväl de områden som granskas avseende både byråns verksamhet och revisorers uppdrag. Förutom detta får du förståelse för hur kontrollen sker och vad som krävs för att bli godkänd.

 • Vad som granskas i kvalitetskontrollen
 • Hur viktiga moment ska hanteras för att uppnå kvalitetskraven
 • Processen för kvalitetskontroll
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

I denna kurs så får du en genomgång av vad en kvalitetskontroll omfattar samt vad som krävs för att bli godkänd. Du får också veta hur kontrollanten praktiskt arbetar med olika områden och vilka checklistor som används. Utöver detta fördjupar vi oss inom regelverk och praxis för svårare revisionsområden så att du stärker din kunskap och upprätthåller en bra kvalitet på revisionsuppdragen. Kursen är lämplig att genomföra året inför att du förväntas ha kvalitetskontroll för att säkerställa att du reviderar enligt de förväntningar på hög kvalitet som finns på dig som revisor.

Kursen vänder sig till de revisorer och byråer som ska ha kvalitetskontroll inom revision hösten 2023.

Sagt om kursen

Bra med praktiska tips på vad man ska tänka på inför och vid kontrollen.

Kursinnehåll

 • Hur går en kvalitetskontroll till? Vilka frågor och delar ska kontrollanten bedöma? Vad ska finnas på plats inför och under kontrollen?
 • Hur får en revisionsbyrå ägas, förvaltas och vara organiserad?
 • Vilka oberoendefrågor är särskilt viktiga och hur ser kraven ut?
 • Hur påverkas kontrollerna av att ISQM ersätter ISQC1?
 • Vilka revisorer och vilka uppdrag omfattas av uppdragskontrollen?
 • Vilka krav ställs på ett uppdrag för att bli godkänd?
 • Vanligt förekommande områden med osäkerhet och underkännande

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

FAR Online paket

 • Ekonomi

  295 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  380 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  380 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  620 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online