Inför kvalitetskontrollen – Revisorer

Förbered dig i tid inför kvalitetskontrollen inom revision hösten 2024. Genom denna kurs får du information om de områden som kommer att granskas och kunskap om hur de ska hanteras i revisionen för en uppnå en bra kvalitet i revisionsuppdragen. Detta gäller såväl de områden som granskas avseende både byråns verksamhet och revisorers uppdrag. Förutom detta får du förståelse för hur kontrollen sker och vad som krävs för att bli godkänd.

 • Vad som granskas i kvalitetskontrollen
 • Hur viktiga moment ska hanteras för att uppnå kvalitetskraven
 • Processen för kvalitetskontroll
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

I denna kurs så får du en genomgång av vad en kvalitetskontroll omfattar samt vad som krävs för att bli godkänd. Du får också veta hur kontrollanten praktiskt arbetar med olika områden och vilka checklistor som används. Utöver detta fördjupar vi oss inom regelverk och praxis för svårare revisionsområden så att du stärker din kunskap och upprätthåller en bra kvalitet på revisionsuppdragen. Kursen är lämplig att genomföra året inför att du förväntas ha kvalitetskontroll för att säkerställa att du reviderar enligt de förväntningar på hög kvalitet som finns på dig som revisor.

Kursen vänder sig till de revisorer och byråer som ska ha kvalitetskontroll inom revision hösten 2024.

Sagt om kursen

Bra med praktiska tips på vad man ska tänka på inför och vid kontrollen.

Kursinnehåll

 • Hur går en kvalitetskontroll till? Vilka frågor och delar ska kontrollanten bedöma? Vad ska finnas på plats inför och under kontrollen?
 • Hur får en revisionsbyrå ägas, förvaltas och vara organiserad?
 • Vilka oberoendefrågor är särskilt viktiga och hur ser kraven ut?
 • Hur påverkas kontrollerna av att ISQM ersätter ISQC1?
 • Vilka revisorer och vilka uppdrag omfattas av uppdragskontrollen?
 • Vilka krav ställs på ett uppdrag för att bli godkänd?
 • Vanligt förekommande områden med osäkerhet och underkännande

Lärare

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomi och skatt. Hela Rättserien ingår.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

Mer om FAR Online