Aktualitetsveckan – 3 dagar

Aktualitetsveckan innehåller nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom skatt, moms, redovisning och revision.

 • Aktuella och kommande nyheter
 • Lyssna till experter
 • Parallella seminarier
 • Nätverkande och erfarenhetsutbyte
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Under Aktualitetsveckan får du tre kursdagar fyllda med nyheter och aktuella ämnen, ny kunskap, gemenskap och nätverkande med övriga kursdeltagare och inte minst träffa våra uppskattade lärare och experter.

Kursinnehåll

Dag 1 Redovisning

 • Nyheter och andra aktuella redovisningsfrågor
 • Konvertering till K3
  • Komponentindelning fastigheter
 • Rättelse av fel, ändrad uppskattning och bedömning, byte av redovisningsprincip

Dag 2 Delade pass: Redovisning/Revision

 • Fällor och fel i konsultens vardag
 • Konsultens verktygslåda
 • God yrkessed  - vad ska du som redovisningskonsult tänkta på, vi ger dig praktiska tips

 Dag 2 eftermiddag samt hela dag 3 Moms och Skatt

Moms

 • Nya regler 2024 samt kommande förslag 2025
  • Aktuella rättsfall samt förhandsbesked under 2024
  • Aktuella ställningstaganden från Skatteverket som påverkar de svenska företagens momsredovisning
 • Internationell handel
  • Vad är på gång inom EU som påverkar rättstillämpningen i Sverige?
 • Praktisk moms- och inkomstskattehantering i koncerner samt vid olika typer av omstruktureringar
  • Nya rättsfall
 • Aktuella frågeställningar rörande fastighets- samt byggmoms
  • Solceller
  • Samfällighetsföreningar

Inkomstskatt

 • Nya regler 2024 och kommande förslag 2025
  • Aktuella rättsfall, förhandsbesked samt ställningstaganden
 • Budgetpropositionen 2025
 • Nya 3:12 utredningen – Möjligheter, utmaningar & effekter
  • Vad behöver ägare i fåmansföretag att tänka på nu?
 • Nya ränteavdragsregler som förslås träda i kraft 1 januari 2026
  • Vad blir effekterna?
 • Praktisk hantering av aktuella skattefrågor

SAGT OM KURSEN

Mycket bra att få aktuella nyheter och bli påmind om andra kunskaper, kände att jag har nytta av samtliga pass i utbildningen, väldigt nöjd!

I kursavgiften ingår

 • Utbildning, tre dagar: 20 vidareutbildningstimmar
 • Kursdokumentation
 • Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika alla kursdagar
 • Middag dag 1 och dag 2
 • Logi i enkelrum

Lärare