Avvikande revisionsberättelser

En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen.

 • Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar
 • Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser
 • Kursdokumentation som hjälp efter kursen
 • Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen i form av modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Kursen utgår från utformningen av revisionsberättelser i verkliga praktikfall inom vanligt förekommande problemområden. Tillsammans med ett omfattande kursmaterial får du goda förutsättningar att korrekt hantera en avvikande revisionsberättelse nästa gång det blir aktuellt.

Kursinnehåll

Kursen och kursmaterialet belyser och ger exempel på:

 • Uppställning och utformning av den nya revisionsberättelsen
 • PM, erinran eller revisionsberättelse
 • Brister i årsredovisningen
 • Brister i förvaltningen
 • Fortsatt drift
 • När kan du tillstyrka med reservation?
 • När blir det en övrig upplysning, anmärkning eller upplysning av särskild betydelse?
 • Kapitalbristsituationer
 • Förbjudna lån
 • Sen skatt
 • Datering och för sen årsredovisning
 • Nytt uppdrag

Lärare