Kvalificerade skattefrågor i fåmansföretag

Skatteregler och hur de kan tillämpas har stor betydelse för både företaget och dess ägare. Här ger vi dig en möjlighet att bli uppdaterad och få praktiskt tillämpbar kunskap. Hur skapar man en skatteeffektiv ägarstruktur? Hur gör man ett generationsskifte?

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Hur ska de senaste lagförändringarna tolkas och vilka ägarstrukturer är möjliga? Förutom alla nyheter behandlar vi olika former av planering för uttag och går igenom ett antal modeller och lösningar för ägarförändringar och omstruktureringar. Många företag står inför ägarförändringar och det är viktigt att veta vilka möjligheter som finns att göra en skatteeffektiv överlåtelse oavsett om det är ett generationsskifte eller en extern försäljning.

Målsättningen med kursen är att ge dig en möjlighet att vara en proaktiv rådgivare till fåmansföretag och dess ägare. Du kommer att lära dig olika situationer där företagare står inför en beslutssituation och behöver vägledning. Vi fokuserar på att förklara hur skattereglerna påverkar och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer istället för att bara förklara hur reglerna ska tillämpas.

Efter kursen kommer du att kunna se vilka situationer som är viktiga att uppmärksamma för att kunna fatta beslut och ligga steget före. Du kommer att kunna identifiera risker och även se vilka möjigheter som finns.

Under kursen får du ta del av ett stort antal användbara planeringsmöjligheter och lösningar på olika praktiska situationer. Du kommer att direkt kunna använda dina nya kunskaper i praktiken. Vi varvar föreläsningar med diskussioner kring högaktuella skattefrågor.

Kursinnehåll

 • Relevanta nyheter inom fåmansföretag
 • Försäljning av fåmansföretag
 • Nya delägare i fåmansföretag
 • Personal som delägare/incitamentslösningar
 • Skatteeffektiva uttag
 • Skatteeffektivt fastighetsägande
 • Generationsskiften

Bra att veta

Kursen passar dig som har arbetat med fåmansföretag och dess ägare ett antal år. Antingen som kundansvarig rådgivare/revisor. Kursen passar även dig som själv är aktiv företagare eller arbetar med ekonomi på ett fåmansföretag.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar