Transfer Pricing

En heldagskurs i internprissättning som bland annat tar upp:

 • Grundläggande principer för internprissättning
 • Hur arbetet kan struktureras och utformning av en internprissättningspolicy
 • Hur teori bryggas med praktik
 • Hur kan en skatterevisionsprocess se ut och vad är bra att tänka på
  fördjupning i de vanligaste praktiska frågorna
 • Utbyte av praktisk erfarenhet
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

För multinationella företag är transfer pricing (internprissättning) en nyckelfaktor och ofta resurskrävande för skatte - och finansavdelningar. I takt med att skatt också blir en större del i hållbarhetsarbetet, spelar transfer pricing en allt viktigare roll i företaget som helhet.

Under kursen kommer vi att gå igenom grundläggande principer för internprissättning men också hur arbetet kan struktureras och förenklas i det dagliga arbetet, vad som är bra att tänka på i skatterevisionsprocesser och de viktigaste förändringarna som har skett internationellt.

Sagt om kursen

Duktiga pedagogiska kursledare som förankrade teorierna i praktiska exempel.

Kursinnehåll

Inledning

 • Varför är internprissättning alltid aktuellt?
 • Stakeholders inom och utanför den egna organisationen
 • Ökade krav på transparens

Internprissättning – grund

Grundläggande element inom internprissättning:

 • Svenskt regelverk
 • Internationella riktlinjer
 • Funktionsanalys
 • Internprissättningsmetoder
 • Compliance - dokumentation, avtal, benchmarks
 • Hur internprissättning hanteras i vardagen
 • Praktiska frågor och case

Fördjupningsavsnitt

 • Managementtjänster
 • Immateriella rättigheter och vikten av substans
 • Finansiella transaktioner
 • Tvistehantering inkl. skatterevisionsprocess
 • Praktiska frågor och cases

Sagt om kursen

Praktiskt on point och man kände man fick med sig massor att tillämpa i sitt arbete.

Lärare