Transfer Pricing

En heldagskurs i internprissättning som bland annat tar upp:

 • Grundläggande principer för internprissättning
 • Hur arbetet kan struktureras och utformning av en internprissättningspolicy
 • Hur teori bryggas med praktik
 • Hur kan en skatterevisionsprocess se ut och vad är bra att tänka på
  fördjupning i de vanligaste praktiska frågorna
 • Utbyte av praktisk erfarenhet
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

För multinationella företag är transfer pricing (internprissättning) en nyckelfaktor och ofta resurskrävande för skatte - och finansavdelningar. I takt med att skatt också blir en större del i hållbarhetsarbetet, spelar transfer pricing en allt viktigare roll i företaget som helhet.

Under kursen kommer vi att gå igenom grundläggande principer för internprissättning men också hur arbetet kan struktureras och förenklas i det dagliga arbetet, vad som är bra att tänka på i skatterevisionsprocesser och de viktigaste förändringarna som har skett internationellt, inte minst avseende OECD:s arbete med BEPS.

Sagt om kursen

Duktiga pedagogiska kursledare som förankrade teorierna i praktiska exempel.

Kursinnehåll

Inledning

 • Varför är internprissättning alltid aktuellt?
 • Stakeholders inom och utanför den egna organisationen
 • Ökade krav på transparens

Internprissättning – grund

Grundläggande element inom internprissättning:

 • Svenskt regelverk
 • Internationella riktlinjer
 • Funktionsanalys
 • Internprissättningsmetoder
 • Compliance - dokumentation, avtal, benchmarks
 • Hur internprissättning hanteras i vardagen
 • Praktiska frågor och case

Fördjupningsavsnitt

 • Managementtjänster
 • Immateriella rättigheter och vikten av substans
 • Finansiella transaktioner, inkl. treasury och lån
 • BEPS i praktiken
 • Tvistehantering inkl. skatterevisionsprocess
 • Transfer pricing i världen
 • Praktiska frågor och cases

Sagt om kursen

Praktiskt on point och man kände man fick med sig massor att tillämpa i sitt arbete.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.