Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

Reglerna för beskattning av aktiebolag ska aldrig styra hur en verksamhet struktureras, det affärsmässiga är alltid viktigast. Men det är ändå viktigt att veta vilka skatteeffekter som uppkommer vid olika transaktioner. Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursinnehåll

Fällor och möjligheter vid:

 • Omstrukturering inom koncerner
  • Underskott
  • Paketeringar
  • Underprisöverlåtelser
 • Förenkling av koncernstrukturer
  • Fusioner
  • Likvidationer
 • Finansiering av koncerner
  • Ränteavdrag
 • Skatteoptimering inom koncern
  • Utdelningar
  • Koncernbidrag
  • Koncernavdrag?
 • Att etablera sig utanför Sverige
  • Etableringsalternativ
  • Dotterbolag, filial, distansförsäljning?
  • Fast driftställe
  • CFC-beskattning

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar