Reko

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, är en erkänd kvalitetsstandard, där målsättningen är att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster.

Tillämpning av Reko syftar till att skapa hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda informationen i uppdraget ska genom redovisnings- och/eller lönekonsultens tillämpning av Reko kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg.

Reko 2023 omfattar även vägledning till hur redovisningsverksamheten organiseras och kvalitetssäkras för att uppnå en fungerade process i den egna kvalitetsstyrningen. 

Reko ska tillämpas av auktoriserade redovisningskonsulter och övriga konsulter/ medarbetare som utför redovisnings- och lönetjänster.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Läs mer om Reko

  • Mer om Reko 2023

    Mer om Reko 2023

    I Reko 2023 beskrivs hur medlemsföretaget styr sitt kvalitetsarbete och får en fungerande process för den egna kvalitetssäkringen. Varje medlemsbyrå ska ha en kvalitetssäkringsprocess i syfte att identifiera och åtgärda brister.

  • Förståelse för kundens verksamhet är nyckeln till framgång!

    Förståelse för kundens verksamhet är nyckeln till framgång!

    Betydelsen av att förstå kundens verksamhet tas upp i flera olika sammanhang. Och förståelse för kundens verksamhet är även ett ska-krav i Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.