Reko 2023

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, är en erkänd kvalitetsstandard, där målsättningen är att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster.

I Reko 2023 beskrivs hur byrån styr sitt kvalitetsarbete och får en fungerande process för den egna kvalitetsstyrningen. Syftet är att skapa kundnytta och ett bra beslutsunderlag för uppdragsgivaren, som ska kunna utgå från att redovisnings- och lönekonsulter utför tjänsten med professionell kompetens och omsorg.

Reko ska tillämpas av auktoriserade redovisningskonsulter och övriga konsulter/ medarbetare som utför redovisnings- och lönetjänster.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Läs mer om Reko

  • Mer om Reko 2023

    Mer om Reko 2023

    I Reko 2023 beskrivs hur medlemsföretaget styr sitt kvalitetsarbete och får en fungerande process för den egna kvalitetssäkringen. Varje medlemsbyrå ska ha en kvalitetssäkringsprocess i syfte att identifiera och åtgärda brister.

  • Förståelse för kundens verksamhet är nyckeln till framgång!

    Förståelse för kundens verksamhet är nyckeln till framgång!

    Betydelsen av att förstå kundens verksamhet tas upp i flera olika sammanhang. Och förståelse för kundens verksamhet är även ett ska-krav i Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.