Auktorisation och vidareutbildning

För dig som är auktoriserad revisor är utbildning en förutsättning för att upprätthålla hög kompetens.

De revisionsmedarbetare planerar för auktorisation behöver försäkra sig om att de har den utbildning och erfarenhet som krävs för att få avlägga provet.

Som auktoriserad revisor och medlem i FAR ska du upprätthålla och utveckla dina yrkeskunskaper genom vidareutbildning.

Auktorisation

Har du medarbetare som påbörjat sin resa mot auktorisation behöver byrån ha en av RI godkänd utbldningsplan. Som basmedlem i FAR får medarbetaren utbildning och stöd på vägen.

Hur många timmar ska vidareutbildningen omfatta?

Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara.

Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se