ISQM

Allmänhetens intresse tillgodoses genom att uppdrag håller god kvalitet. Revisionsföretag ska därför kunna försäkra sig om att företaget och dess personal fullgör sitt ansvar enligt krav i lag och de standarder som gäller för yrkesutövningen, samt att de rapporter som utfärdas är lämpliga.

ISQM 1 Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster ersätter ISQC 1 och träder i kraft 15 december 2022.

Som medlem i FAR har du tillgång till guider och mallar som hjälper dig i ditt kvalitetsarbete.

Andrea Pålsson

Auktoriserad revisor

08-402 75 06 andrea.palsson@far.se

Utbildningar

  • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer