Frågor och svar på Reko 2023

Reko-standarden gavs ut första gången 2008 och målsättningen har hela tiden varit att standarden ska säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster.

Sedan första utgåvan av Reko 2008 har standarden reviderats ett antal gånger, senast 2021. Och nu är det dags igen! En rekogrupp, bestående av redovisnings- och lönekonsulter, har sedan i våras arbetat med uppdateringen och den nya standarden kommer att finnas tillgänglig för FAR:s medlemmar i höst.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se