Redovisningskonsultens auktorisation och vidareutbildning

Har du eller någon av dina medarbetare påbörjat resan mot auktorisation? Auktorisationen är en trygghet för dig men också för dina kunder. Den ger ett kvitto på att konsulten håller en hög kvalitet i sitt arbete och regelbundet genomgår en kvalitetskontroll.

Auktorisation är en kvalitetsstämpel och FAR erbjuder utbildning och stöd på vägen på vägen till auktorisation. Läs också mer om hur basmedlemskap i FAR kan göra nytta för den som planerar att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Vidareutbildning för redovisningskonsulter

Som auktoriserad redovisningskonsult är du skyldig att bibehålla din professionella kompetens och skicklighet, vilket sker genom vidareutbildning. Syftet med vidareutbildningen är att du ska känna dig trygg i din yrkesroll genom att vara uppdaterad på nyheter och förändringar som kan påverka dina uppdrag.

Vidareutbildningsplan för Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Hur många timmar ska vidareutbildningen omfatta?

Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara.

Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se
Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se