Auktorisation och vidareutbildning för lönekonsulter

Auktorisation är ditt och din byrås kvitto på att ni hela tiden upprätthåller en kvalitet som gör nytta för era kunder.

FAR erbjuder utbildning och stöd på vägen till auktorisation. 

Är du som byråledare Auktoriserad Lönekonsult FAR? Läs mer om hur basmedlemskap i FAR kan stötta dina medarbetare och ge mervärden till byrån.

Vidareutbildning för lönekonsulter

Som auktoriserad lönekonsult är du skyldig att bibehålla din professionella kompetens och skicklighet, vilket sker genom vidareutbildning. Syftet med vidareutbildningen är att du ska känna dig trygg i din yrkesroll genom att vara uppdaterad på nyheter och förändringar som kan påverka dina uppdrag.

Hur många timmar ska vidareutbildningen omfatta?

Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara.

Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se