Försäkringar med fördelaktiga premier

Som medlem i FAR har du möjlighet att genom FAR:s samarbetspartners teckna ett helt eller delar av ett komplett försäkringsprogram till mycket förmånliga priser.

Tillsammans med försäkringsförmedlarna Willis Towers Watson Sweden AB, WTW, och Max Matthiessen AB har FAR tagit fram ett försäkringsprogram exklusivt för FAR:s medlemmar. Försäkringarna förmedlas och administreras av WTW och Max Matthiessen.

Försäkringsprogrammet omfattar

  • Lagstadgad och frivillig ansvarsförsäkring 
  • Kontorsförsäkring
  • Sjukavbrottsförsäkring
  • Cyberförsäkring
  • Företagsbetald sjukvårdsförsäkring
  • Frivillig gruppförsäkring

Komplett sjukvårdsförsäkring

Som medlem i FAR har du möjlighet att teckna en av marknadens mest kompletta sjukvårdsförsäkringar till ett mycket förmånligt pris.

Cyberförsäkring för hela företaget

Mer än 90 procent av alla företag har någon gång råkat ut för ett cyberangrepp som orsakat ett dataintrång. Som medlem i FAR har du möjlighet att teckna en cyberförsäkring för ditt företag.

Läs mer om FAR:s försäkringar